Nové jízdní řády vsetínské MHD prošly úpravami

24.11.2020 16:02

VSETÍN – Městskou hromadnou dopravu (MHD) čeká od 1. ledna 2021 řada změn, jejichž cílem je zajistit její větší atraktivitu pro cestující. „K dispozici je již upravený návrh nových jízdních řádů, který připomínkovala veřejnost a některé z firem,“ řekla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Všechny změny v MHD připravujeme s cílem, aby lidé při přepravě na území Vsetína preferovali hromadnou dopravu před osobní automobilovou a snížila se tak dopravní zátěž zejména v centru města,“ vysvětlil starosta Jiří Růžička.

Od nového roku by tak podle něj mělo dojít například k navýšení počtu autobusových spojů. „Ty pojedou v taktovém režimu, tedy v pravidelných intervalech. Na nejužívanějších linkách v pracovních dnech například každých patnáct minut během špičky a každou půlhodinu mimo ni. Na méně vytížených linkách by měly autobusy jezdit v pracovní dny každou hodinu,“ zmínil starosta některé příklady.

Další změnou prošla organizace samotných linek. „Všechny budou protínat dva přestupní uzly, kterými jsou Dolní náměstí a autobusové nádraží. Cestujícím tak usnadníme přestupy mezi jednotlivými linkami. Čekací doba v těchto uzlech by se měla pohybovat v rozmezí pěti až deseti minu. V důsledku uvedeného zavádíme přestupní jízdné s třicetiminutovou platností,“ uvedl starosta s tím, že dojde k přečíslování linek a aktualizaci názvů celkem 28 zastávek.

Nové uspořádání linek MHD je patrné v návrhu jízdních řádů. Veřejnost k nim již jednou zasílala připomínky a ty byly do jízdních řádů zapracovány. Takto upravená verze je k nahlédnutí na webových stránkách www.mestovsetin.cz aq občané ji mohli připomínkovat do 20. listopadu.

 „Pro upřesnění sdělujeme, že na některé ze spojů navazují spoje další. V navržených jízdních řádech jsou ve sloupci označeny písmenem ´u´. Jde zejména o spoje, které končí na autobusovém nádraží. Současně upozorňujeme, že část spojů do areálu v Jasenicích je zajišťována autobusy příměstské dopravy, kterou zajišťuje Zlínský kraj,“ uzavřel starosta Růžička.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Vsetín