Nová ředitelka Dagmar Klučková si uvědomuje, jak je práce v sociálních službách náročná

14.02.2017 08:34

KROMĚŘÍŽ - Na počátku února došlo ke změně na pozici ředitele Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. Dosavadního ředitele Ivo Vojtka, který si již užívá zaslouženého důchodu, nahradila nová ředitelka Dagmar Klučková.
„V oblasti sociálních služeb a sociální práce není žádným nováčkem, pracuje tu téměř 20 let. Za nejvýznamnější pro svou funkci – předchozí i současnou - považuje především praktickou zkušenost s prací v sociálních službách od přímé péče s klienty, přes sociální práci až vedení domova pro osoby se zdravotním postižením. Na své současné pozici využije rovněž zkušenosti z kontrolní a metodické činnosti v oblasti sociální práce, plánování sociálních služeb díky svému působení na Krajském úřadu ve Zlíně,“ uvedla tisková mluvčí kroměřížské radnice Šárka Kučerová.
„Snahou mou a mých kolegyň či kolegů působících v sociálních službách je poskytovat v Kroměříži komplex sociálních služeb, který bude reagovat na aktuální potřeby občanů a zajišťovat jim kvalitní, efektivní a dostupné poskytování sociálních služeb,“ představuje Dagmar Klučková svou práci a dodává: „Musím poděkovat a vyzdvihnout činnost všech pracovníků, kteří v sociálních službách pracují. Velmi často je oblast sociálních služeb opomíjena (a to zejména její finanční ohodnocení) a přitom se jedná o velmi náročnou práci, kterou si dovolím přirovnat k práci v oblasti zajišťování dlouhodobé zdravotní péče. Pracovníci v sociálních službách pečují a poskytují podporu potřebným lidem a dělají to často na základě svého vnitřního přesvědčení. Snad můžu říci, že jejich práce je pro ně posláním. Byla bych velmi ráda, kdyby se do budoucna podařilo více pozitivně posílit povědomí o práci v sociálních službách, a to nejen na území města Kroměříže.“
Sociální služby města Kroměříže jsou příspěvkovou organizací zřizovanou městem Kroměříží. Jedná se o soubor registrovaných sociálních služeb, které poskytují podporu a péči osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem sociálních služeb je vycházet z individuálně určených potřeb osob, podporovat rozvoj jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které nepovedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Při zajišťování podpory a pomoci se vždy dbá na zachovávání lidské důstojnosti těchto osob. Díky Sociálním službám města Kroměříže, p. o. a jejich téměř 400 pracovníkům mohla být v roce 2016 poskytnuta péče 627 uživatelům sociálních služeb. Podařilo se zabezpečit podporu a pomoc nejenom potřebným lidem, ale také jejich rodinným příslušníkům.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Sociální služby města Kroměříže