Nová gastroučebna SOŠ Luhačovice posílí společným projektem spolupráci města a Zlínského kraje

16.01.2020 15:16

LUHAČOVICE - „V současnosti připravujeme rekonstrukci menší budovy ZŠ, která by měla po opravě nově sloužit především pro Dům dětí a mládeže. Zachována tu ale bude školní družina a protože zde fungovala i kuchyně a jídelna, chceme tento prostor upravit pro potřeby výuky gastronomických oborů místní střední školy, která takovouto učebnu potřebuje. Projekt by se měl realizovat v horizontu dvou let,“ informoval starosta Luhačovic Marian Ležák. O tomto záměru už starosta jednal nejen s vedením SOŠ Luhačovice, ale také s krajským radním pro oblast školství Petrem Gazdíkem. „Sešli jsme se na pracovním obědě v prostorách SOŠ a pan radní této myšlence vyjádřil podporu. Bavili jsme se samozřejmě i o možnostech financování rekonstrukce prostor, které by sloužily nově pro výuku středoškoláků,“ dodal starosta. Podle vyjádření krajského radního Petra Gazdíka si novou gastroučebnu SOŠ rozhodně zaslouží. „Luhačovická Střední odborná škola patří ve svých oborech k tomu nejlepšímu, co Zlínský kraj má, a tady ta nová učebna umožní další rozvoj školy a její reálné přiblížení praxi. Za mě je to špičková škola s kvalitním pedagogickým zázemím a my se jako kraj snažíme, aby i materiální zázemí odpovídalo jednadvacátému století a té kvalitě pedagogické. Jednoznačně proto vznik učebny vítám,“ uvedl krajský radní Petr Gazdík.

Odbor správy majetku MÚ Luhačovice už připravil studii úprav nutných pro vznik moderního výukového prostoru. Jak zmínila ředitelka SOŠ Luhačovice Jana Šuráňová, pomohlo by to vyřešit palčivý problém. „V poslední době nás nejvíce trápí právě chybějící moderní prostory pro praxi našeho oboru kuchař-kuchařka, který už několik let využívá kuchyňku v hlavní budově ZŠ. Tato kuchyňka už ale neodpovídá dnešním požadavkům. Proto jsme byli rádi, když nás oslovil pan starosta s touto nabídkou. Z výkresů jsme nadšeni a věříme, že nápad se podaří uskutečnit podle plánu a naši žáci se budou brzy vzdělávat v nadčasových prostorách vytvořených v souladu s moderními trendy,“ sdělila Šuráňová. Další ze zajímavých akcí se pojí i se zdejším Muzeem luhačovického Zálesí. „Naši studenti oboru Design a zpracování dřeva vyrobili pro jeho expozici přesné repliky sedacího nábytku podle originálů navržených Dušanem Jurkovičem. Na různých akcích města pak vypomáhají žáci našich gastronomických oborů, například také na letošním Prvním městském plesu,“ zmínila Šuráňová. Pro město znamená SOŠ Luhačovice mnohé. „Jsme velmi rádi, že u nás tuto střední školu máme, a tak se k ní také snažíme i přistupovat. Všech přibližně 300 žáků a 60 zaměstnanců patří nedílně k našemu městu. SOŠ taky významně dotváří atmosféru města a přispívá k rozvoji kulturního a společenského života v Luhačovicích,“ poznamenal starosta Ležák.

Rudolf Maňas

Ilustrační foto: Archiv KNZ

Zdroj: MěÚ Luhačovice, Nikola Synek