Nová budova interních oborů Uherskohradišťské nemocnice je dokončena, pacienti se do ní nastěhují v polovině ledna

11.01.2019 15:22

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Větší komfort pro pacienty, lepší zázemí pro personál, přímé napojení na diagnostický komplement, operační sály i pracoviště intenzivní péče - to vše nabídne nový sedmipodlažní interní pavilon, který byl dnes slavnostně otevřen v Uherskohradišťské nemocnici.

„Sedmipodlažní budova za 345 milionů korun vyrostla během devatenácti měsíců a spolu s pavilonem chirurgických oborů zprovozněným před čtyřmi lety tvoří srdce nemocnice. Do zkolaudovaného objektu se v polovině ledna nastěhují pacienti interny a dětského oddělení,“ informoval tiskový mluvčí Nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

„Nová budova je díky dvoupodlažnímu spojovacímu krčku napojena na centrální objekt chirurgických oborů i na budovu plicního oddělení. Díky tomu tak bude možné pacienty velmi snadno převážet, aniž bychom je vystavovali nepříznivým povětrnostním podmínkám. To samozřejmě usnadní život i našemu personálu. Nové prostory nabídnou nesrovnatelně vyšší komfort při pobytu na lůžkách, také personál jistě ocení lepší pracovní podmínky. Nehledě na to, že v nových prostorách budou mít lidé klimatizaci, což ve stávajících budovách interny a dětského oddělení v posledních horkých létech skutečně výrazně chybělo,“ řekl k novému objektu ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

V podzemním podlaží se nacházejí šatny personálu, lékařské pokoje, primariáty, technické místnosti a strojovna potrubní pošty, která propojí čtyři budovy v nemocničním areálu. První nadzemní patro nabídne stejný systém registrace a recepce, jako první centrální objekt. V tomto patře jsou totiž umístěny interní ambulance, včetně odborných - jde například o edokrinologii, diabetologii, kardiologii nebo revmatologii. Sídlit zde bude i lékařská pohotovostní služba pro dospělé pacienty.

Druhé až čtvrté nadzemní patro obsahuje tři endoskopické sály, dospávací pokoje, sonografii, rentgen a lůžkovou část interny s kapacitou 111 lůžek. Většina pokojů je dvoulůžkových, tři pokoje jsou určeny vždy pro tři imobilní pacienty a jsou vybaveny závěsným transportním systémem, který usnadní hygienu i manipulaci. Deset lůžek je vedených jako „nadstandard“. V části třetího patra se našlo místo i pro devět lůžek oddělení následné intenzivní péče, které doposud sídlilo v první budově chirurgických oborů. V uvolněných prostorách bude místo pro interní jednotku intenzivní péče.

Páté patro je plně vyhrazeno dětskému oddělení, a to včetně specializovaných ambulancí, dětské pohotovosti, lůžkové části nebo také dětské JIP. Sedm dětských ambulancí bude mít vlastní registraci a recepci, lůžková část počítá s kapacitou dvaceti lůžek a s desítkou postelí pro doprovod malých pacientů. Dětská jednotka intenzivní péče disponuje sedmi lůžky. 

Poslední, šesté, patro není určeno pro pohyb veřejnosti. Jsou zde totiž umístěny strojovny vzduchotechniky a chlazení. Je tu i vyvíječ páry, který v mrazivých dnech zvlhčuje suchý vzduch v celé budově, nebo vakuová stanice, která umožňuje například pohon odsávaček.

„Je nám jasné, že to bude pro naše pacienty velká změna, věřím ale, že si brzy zvyknou a ocení modernější prostředí. Do druhého centrálního objektu se lze pohodlně a plynule dostat spojovacím krčkem přes stávající nový vstup. Lidé si jen budou muset rozmyslet, jestli se jejich problém týká chirurgických oborů, nebo jde o problém, který bude řešit interní ambulance. Podle toho se totiž budou registrovat. Velkou pomocí bude i zavedení potrubní pošty,“ vysvětlil ředitel Petr Sládek.

Veškeré provozy se do nového objektu nastěhují mezi 14. a 18. lednem a půjde o náročný logistický úkol. Do uvolněného objektu interny se vzápětí nastěhuje plicní, neurologické a onkologické oddělení. Důvodem přesunu je fakt, že budova B, ve které dosud oddělení sídlila, se bude v letošním roce zásadně rekonstruovat. Tyto práce by měly být hotovy v roce 2021, kdy by Uherskohradišťská nemocnice chtěla navázat právě opravou staré interny.

„Původně plánovaný říjnový termín dokončení objektu jsme nestihli, jde ale o pouhých 72 dní, což je vzhledem k charakteru stavby a složitosti potřebných technologií zcela zanedbatelné zpoždění. Hlavním důvodem průtahů byly legislativní změny v průběhu stavby, které se týkaly požárních předpisů nebo fungování vzduchotechniky. Za pochodu jsme se také rozhodli pro některé změny dispozic, a to jak kvůli změnám zdravotnických technologií, tak kvůli kapacitám pracovišť,“ doplnil na závěr vedoucí řízení projektů a investic Uherskohradišťské nemocnice Pavel Lečbych.

Celkové náklady na stavbu II. etapy centrálního objektu činily bezmála 345 milionů korun včetně DPH. Více než 13 milionů korun poskytl ze svého rozpočtu Zlínský kraj, zbývající část hradila Uherskohradišťská nemocnice pomocí úvěru.

Vlastimil Langer

Foto: Uherskohradišťská nemocnice