Nemocnice ve Zlíně dostala darem od společnosti ZLÍNSTAV špičkový plicní ventilátor

11.10.2020 15:38

ZLÍN - Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně převzala v pátek 9. října nový špičkový plicní ventilátor, který bude aktuálně využíván při léčbě covid pozitivních pacientů v nejzávažnějších stavech nazlínském oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
„ Jde o dar od společnosti ZLÍNSTAV, která se rozhodla tímto způsobem pomoci zlepšit přístrojové vybavení nemocnice v situaci, kdy zejména v souvislosti s onemocněním COVID-19 každý den přibývají pacienti, kteří jsou odkázáni právě na umělou plicní ventilacim,“ sdělil Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje.
„Za tento dar jsme opravdu vděční. Přístroj bude co nejdříve uveden do provozu,“ ujistil Radomír Maráček, ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati.
Plicní ventilátor CARESCAPE R860 patří mezi nejmodernější přístroje svého druhu. Mezi jeho přednosti lze zařadit zejména intuitivní ovládání pro všechny typy JIP a schopnost neustále vyhodnocovat svou činnost v návaznosti na stav plic léčeného pacienta.
„Jde o přístroj s maximální schopností pomoci, a přitom velmi šetrný k plícím pacienta,“ konstatoval Milan Šamánek, ředitel společnosti Medisap, která zlínské nemocnici přístroj dodala.
Společnost ZLÍNSTAV chtěla plicní ventilátor, jehož pořizovací cena se pohybuje ve výši cca tři čtvrtě milionu korun, darovat zlínské nemocnici už na jaře, během první vlny koronaviru. Kvůli extrémně vysoké poptávce ze států z celého světa po těchto přístrojích a omezeným možnostem dovozu do České republiky se jej tehdy nepodařilo pořídit.
„Teď je potřeba tohoto přístroje ještě vyšší než na jaře, jsme proto rádi, že se jej podařilo pro zlínskou nemocnici zajistit. Plicní ventilátor jsme se rozhodli darovat proto, že cítíme společenskou zodpovědnost jak k občanům Zlínského kraje, tak ke zlínské nemocnici,“ vysvětlil Jiří Stacke, předseda představenstva společnosti ZLÍNSTAV.
Při záchraně pacientů s těžkým průběhem onemocněním COVID-19 mají plicní ventilátory zcela zásadní roli. Nejmodernějších, mezi které se řadí přístroj CARESCAPE R860, má krajská nemocnice osm. Celkově má k dispozici cca 50 plicních ventilátorů.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje