Nemocnice ve Zlíně a Hradišti získaly akreditace pro praktickou výuku, svým sestrám tak ušetří dojíždění

08.07.2020 07:43

ZLÍN/UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Zdravotní sestry, které si chtějí rozšířit svou specializaci, mohou nyní praktickou část studia absolvovat přímo v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo v Uherskohradišťské nemocnici. Obě nemocnice nově získaly od Ministerstva zdravotnictví České republiky akreditace, které je opravňují k uskutečňování praktické části výuky.

„V Uherském Hradišti nabízejí vzdělávací program pro intenzivní péči, ve Zlíně také a k němu ještě dva další pro péči v chirurgických a interních oborech. Využít možnost absolvovat praktickou část specializačního vzdělávání mohou nejen kmenové sestry obou těchto nemocnic, ale i jejich kolegyně z okolních zařízení lůžkové péče. Dosud sestry musely část praktické výuky absolvovat například v Brně, Olomouci nebo Praze,“informoval tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

„Umožnit našim sestrám vzdělávání a rozšiřování jejich odborných kompetencí je pro nás jednou z priorit. Jsem proto moc ráda, že se nám podařilo splnit všechny podmínky pro udělení akreditace, kdy je nutné mít nejen odpovídající skladbu oborů, nezbytné vybavení, ale také odborné garanty s patřičnou erudicí, kteří na praktickou část specializačního vzdělávání dohlížejí,“ zdůraznila Helena Šmakalová, náměstkyně ošetřovatelské péče Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Akreditaci pro obory specializačního vzdělávání Sestra pro péči v chirurgických oborech, Sestra pro péči v interních oborech a Sestra pro intenzivní péči získala zlínská nemocnice na pět let. Uherskohradišťská nemocnice má akreditaci pro obor Sestra v intenzivní péči rovněž na pětileté období.

„Akreditace je udělována ministerstvem zdravotnictví podle zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Teoretickou část specializační přípravy absolvují sestry v akreditovaných vzdělávacích zařízeních, jako je například Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, praxi potom v nemocnicích, které mají příslušnou akreditaci,“ vysvětlil Egon Havrlant.
„Část praktické výuky absolvují sestry ve svých nemocnicích, ale každý obor má zároveň předepsaný počet hodin, které musí strávit v provozu akreditované nemocnice pod dohledem odborných garantů. Mnohdy tak musely dojíždět do Brna, Olomouce nebo dokonce do Prahy, což teď alespoň u našich sester, které se rozhodnou vzdělávat v oboru intenzivní péče, odpadne,“ uvedla Jitka Bílková, náměstkyně pro nelékařské zdravotnictví a kvalitu Uherskohradišťské nemocnice.

Výhody pro sestry i nemocnici samotnou vnímá i Helena Šmakalová. „Sestry musí v závislosti na konkrétním vzdělávacím programu absolvovat čtyřicet, osmdesát, alei více hodin praktické výuky. Ve třech oborech, které máme nově akreditovány, teď mohou praktickou částí vzdělávání projít na příslušných odděleních naší nemocnice, přičemž do Zlína to mají blíž i sestry z Uherského Hradiště, Kroměříže i ze Vsetína. Šetříme tak nejen jejich čas, ale také finanční náklady jak pro sestry samotné, tak i pro nemocnici,“ dodala Helena Šmakalová.
Zlínská nemocnice podle jejích slov předpokládá, že v jejích prostorách praktickou výuku ročně absolvuje zhruba 30 až 50 zdravotních sester z krajské nemocnice i dalších nemocnic v regionu. Navíc chce zdravotnické zařízení možnosti specializačního vzdělávání mlékařů rozšířit a ještě letos žádat o akreditace v dalších třech vzdělávacích programech, a to pro dětské sestry, sestry pro porodnictví a gynekologii a sestry pro operační sály.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocnic Zlínského kraje