Nemocnice přiczhází s novým projektem - Rok srdce

12.02.2017 12:23

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská nemocnice a.s. po Roku seniora, Roku výživy a Roku mozku přichází letos s celoročním projektem Rok srdce. Stejně jako v předchozích letech je cílem prevence, vzdělávání, benefiční akce i nové přístrojové vybavení.
“Proč právě srdce? V České republice je více než polovina všech hospitalizací dospělých na interních odděleních způsobena kardiovaskulárními chorobami. Z celkového počtu zemřelých v ČR je 49,3% úmrtí v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. V posledních 25 letech sice úmrtnost z kardiovaskulárních příčin klesá, přesto se řadí tyto choroby k vážným a častým,” uvedla tisková mluávčí nemocnice Dana Lipovská.
„Důvodem poklesu jsou především nové a efektivní způsoby léčby, ale také změna životního stylu, pokles kouření cigaret, zdravější stravovací návyky a podobně,“ popisuje primář Interny I UHN Vladimír Okénka a dodává: „Přesto postihuje srdeční selhání 2-5% populace středního věku a 10% populace kolem 80. roku.“
Snahou projektu Rok srdce tedy bude především osvěta a prevence směrem k veřejnosti. V plánu je několik akcí, jejichž součástí budou nejrůznější měření (tlak, cukr, cholesterol atd.), ale i komentáře odborníků UHN. Nemocnice také uspořádá během roku několik kurzů první pomoci pro veřejnost a tradiční benefiční akce (Den pro rodinu, koncerty), jejichž výtěžek poputuje právě do projektu Rok srdce.
“Součástí projektu je i odborná konference (duben 2017) pro zdravotníky, které se v roli přednášejících zúčastní nejen odborníci Uherskohradišťské nemocnice, ale také například doc. MUDr. Martin Mates CSc., vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Nemocnice Na Homolce nebo prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. přednostka I. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice U sv. Anny,” řekla Dana Lipovská.
V neposlední řadě je cílem projektu získat finanční prostředky na zkvalitnění péče v oblasti kardiovaskulárních chorob a nákup přístrojů jako jsou holterovské systémy arytmií, ergometry a podobně.
Vlastimil Langer