Největší zahajovanou stavbou letos bude rekonstrukce silnice z Bystřice na hranici Olomouckého kraje

09.06.2019 10:45

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje podepsalo se zhotovitelem, který zvítězil v obchodní soutěži, smlouvu o dílo na rekonstrukci silnic v úseku od hranice Zlínského s Olomouckým krajem do Bystřice pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku je 6,5 kilometru. Stavba bude rozdělena na šest samostatných úseků.

„Jde o největší stavební akci na rekonstrukci krajské silniční sítě zahajovanou v letošním roce, její cena činí 139 milionů korun. Předpokládáme, že na financování stavby využijeme dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Stavební práce budou zahájeny v červnu realizací úseků č. 2, 4, 5 a 6, celá stavba by pak měla být ukončena v listopadu 2020. Práce včetně pokládky obrusné vrstvy s výjimkou úseků č. 4, 5 a 6 budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách, se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 tuny, dopravní obsluhu a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 tuny bude vedena po objízdné trase.

Pokládka obrusné vrstvy v úsecích č. 4, 5 a 6 bude probíhat za úplné uzavírky silnice II/150. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase.

Přehled úseků:
Úsek č. 1 – Silnice II/438: hranice krajů ZL/OL – Vítonice (extravilán)
Úsek č. 2 – Silnice II/438: Vítonice, průjezdní úsek (intravilán)
Úsek č. 3 – Silnice II/438: Vítonice – okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem
Úsek č. 4 – Silnice II/150: Okružní křižovatka před Bystřicí pod Hostýnem – Bystřice pod Hostýnem
Úsek č. 5 + 6 – Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ulice Sušilova.

Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz