Nejen potřeby seniorů sleduje komunitní plán sociálních služeb

04.02.2019 12:35

VSETÍN - Město Vsetín společně s dalšími jednatřiceti okolními obcemi pokračuje na přípravě aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče. „Cílem projektu je zjistit, jaké sociální služby obyvatelé regionu potřebují, a následně dosáhnout optimálního pokrytí území Vsetínska sociálními službami v dostatečné kapacitě i dobré kvalitě?“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

Plán sociálních služeb měl Vsetín zpracován již v minulosti, avšak vzhledem k tomu, že potřeby obyvatel se mění, je nutné je zjišťovat opakovaně.

„Město Vsetín získalo na tvorbu nového plánu dotaci ve výši 1,58 milionu korun, z rozpočtu dofinancovalo pouhých 80 tisíc korun. Máme již první výsledky analýz, kde se objevují požadavky, jak například na zvýšení kapacity lůžek v domovech pro seniory, navýšení kapacit služeb poskytovaných v domácím prostředí na straně obcí, tedy občanů, tak i potřeba nastavení víceletého financování na straně poskytovatelů,“ sdělila informace z analýz místostarostka Simona Hlaváčová.

Výsledkem dvouletého snažení účastníků projektu bude kromě nového plánu také Katalog poskytovatelů sociálních služeb a informační leták „Síť pomoci v ORP Vsetín. Tyto přehledné materiály budou sloužit obyvatelům k rychlé orientaci a zkontaktování potřebné služby, čímž dojde k zajištění pomoci v nepříznivé životní situaci.  Vše by mělo být hotovo do konce roku 2019.

„Město Vsetín, jako realizátor projektu průběžně spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, do něhož budou informace ze „vsetínského“ plánu zařazeny,“ dodala koordinátorka komunitního plánu Martina Ďulíková.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ