Návštěvnost Zlínského kraje v roce 2018 na rekordní vlně

09.02.2019 08:36

Podle údajů vydaných 7. února Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v roce 2018, byl v celé ČR uplynulý rok rekordním z pohledu počtu příjezdů i přenocování hostů. Platí to také o výsledcích dosažených ve Zlínském kraji, kde nadále pokračoval růstový trend návštěvnosti zahájený již před 6 lety. Na růstu se podílejí jak hosté z tuzemska, tak ze zahraničí.
Dle zprávy Českého statistického úřadu v roce 2018 přijelo do Zlínského kraje 781 410 hostů, kteří zde strávili 2 223 217přenocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů (+ 9,4 %), tak počet přenocování (+ 5,6%). Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech domácích hostů, kterých v roce 2018 přijelo o 9,4% více než v roce 2017, podobnou dynamiku (+9,2 %) vykazuje přírůstek počtu cizinců. Růst počtu hostů i přenocování má dynamiku mírně vyšší než celostátní průměr.
Průměrná délka přenocování v roce 2018 se mírně snížila ze 3 přenocování na jednoho hosta na 2,8 nocí. Nejdelší dobu pobytu (3 noci) tráví v kraji tuzemci a Rakušané, nejkratší pak (1,72 – 2,12 noci) Slováci, Maďaři a Poláci.
U vybraných zahraničních trhů se dá za stabilní označit vývoj v počtech příjezdů hostů, kde se opakovaně potvrzuje rostoucí počet hostů z Maďarska a dochází k poklesu cest hostů z Velké Británie a Itálie. U přenocování dochází ke změnám chování některých trhů, které vede při stejném či dokonce rostoucím počtu hostů k poklesu počtu přenocování. Je to viditelné zejména u Rakouska a Ruska. Nicméně výpadky přenocování těchto cílových trhů jsou vykryty turisty z jiných zemí zejména Slovenska, Polska, Ukrajiny a Maďarska.
„Na vývoj návštěvnosti musíme reagovat v nastavení marketingových aktivit na těch trzích, které můžeme ovlivnit. Využijeme zvyšujícího se zájmu maďarské klientely, nadále budeme aktivní na slovenském a polském trhu. V případě hostů z Velké Británie bude důležitý vývoj politické situace v jejich zemi. Klíčovými hosty našeho kraje zůstávají tuzemci, kteří generují 86% přenocování. Z toho je zřejmé, kam bude směřována hlavní část našeho marketingu“, okomentoval loňskou návštěvnost ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petra Psotková.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Ilustrační foto: CCRVM