Návštěvníky Centrálního parku v horkých dnech osvěžilo nové pítko

16.09.2018 08:27

ZLÍN - Návštěvníky Centrálního parku na Jižních Svazích potěšilo v horkých dnech nově zprovozněné pítko. Zařízení vybudovali ve spolupráci se společností VAK Zlín zaměstnanci Odboru městské zeleně zlínského magistrátu.

„Již léta zde máme jedno pítko u centrálního dětského hřiště, kde jsme vypozorovali, že se těší hojné návštěvnosti. Nově zbudované pítko jsme nyní umístili do blízkosti fitness sportoviště, tenisové stěny a dvou fotbalových hřišť. Jeho lokalizace je volena i s ohledem na páteřní cyklostezku, která parkem prochází,“ vysvětlil Tomáš Polehňa, vedoucí oddělení městské zeleně na Jižních Svazích.

Voda je pochopitelně pitná. Pítka jsou napojena na běžnou vodovodní síť, kde voda podléhá pravidelným kontrolám. Nezdá se to, ale i pítko je v podstatě stavba jako každá jiná, která vyžaduje všechny podklady a povolení. Není až tak jednoduché vyřídit všechny náležitosti a současně zajistit, aby pítko a okolí slušně vypadalo. 

„Tímto jsme se celý proces naučili a příště už budeme vědět, co nás čeká. V instalaci pítek budeme pokračovat – a to nejen ve Zlíně.  Plánujeme i Valašské Klobouky a následně také další obce,“ doplnil Svatopluk Březík, předseda představenstva VAK Zlín.
Vlastimil Langer
Foto: www.zlin.eu