Nájemné o inflaci letos otrokovická radnice opět nenavýší

07.02.2019 10:42

OTROKOVICE - Živnostníci, kteří jsou v nájmu v městských prostorách, se nemusí ani letos obávat zvýšení nájemného o inflaci za předchozí rok. „Inflační navýšení nájemného z prostor sloužících k podnikání otrokovická radnice opět neuplatní. Rozhodli tak členové Rady města Otrokovice na svém nedávném jednání,“ informovala tisková mluvčí otrokovické rad nice Romana Stehlíková.

Inflační doložka smluvně umožňuje městu Otrokovice uplatnit pravidelné zvyšování nájemného s ohledem na pohyb inflace. „Nájemné u prostor sloužících k podnikání bylo naposledy zvyšováno v roce 2009 o míru inflace roku 2008. Od té doby k navýšení nájemného o inflaci nedošlo a nájemné se u tohoto městského majetku nezvyšuje,“ přiblížila Jaroslava Zimáková, vedoucí majetko-právního odboru, který spravuje nemovitosti města.

Na počátku roku 2019 zveřejnil Český statistický úřad Praha průměrnou meziroční míru inflace roku 2018, která činí 2,1 procenta.

Nájemné se nebude zvyšovat ani u městských bytů, kterých město pronajímá celkem 433. V současné době je nájemné stanoveno na 45 korun za m² a u bytů snížené kvality na částku 37 korun za m² podlahové plochy za měsíc.
„Členové městské rady jednohlasně vyjádřili svůj názor, že nájemné o inflaci zvyšovat nebudeme. Důvodem je, že město pronajímá byty především sociálně slabším osobám, proto ponecháváme výši nájemného na stejné úrovni jako v předchozích letech,“ uvedla místostarostka města Hana Večerková.

V roce 2019 se nebude zvyšovat o inflaci ani nájemné a pachtovné za pozemky, které město pronajímá a propachtovává k soukromým nebo podnikatelským účelům.

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer