Na Základní uměleckou školu Zlín se mohou hlásit zájemci, přihlášky jsou elektronické

24.04.2020 10:33

ZLÍN - Největší zlínská ZUŠ otevřela na svém webu www.zus-zlin.cz elektronické přihlášky ke studiu na příští školní rok. Rodiče mohou své děti přihlásit do čtyř oborů - hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického.

Pro nejmenší děti, ve věku pět let, se otevírá možnost studovat estetickou výchovu, ostatní obory jsou určeny pro děti od šesti let. Základní umělecká škola Zlín zároveň poskytuje přípravu k přijímacímu řízení na střední a vysoké školy uměleckého zaměření.

„Hudební obor nabízí téměř třicet studijních zaměření, např. od hry na kytaru elektrickou, klasickou i basovou, přes akordeon, smyčcové nástroje, fagot, saxofon, klavír až po zpěv moderní i klasický,“ přiblížila nabídku ředitelka školy Martina Hniličková.
Taneční obor nabízí výuku moderního i klasického tance. Široké zaměření nabízí i obor výtvarný, kde se mimo malbu, kresbu atd. pro zájemce od 12 let otevírá možnost studovat fotografickou tvorbu. Pravidelně bývá velký zájem také o studium literárně-dramatického oboru, který má na ZUŠ Zlín velkou tradici.

„Žáky budeme evidovat a následně přijímat podle data odeslání přihlášky a naplněnosti jednotlivých studijních zaměření školy. Talentové zkoušky, které budou následovat, se uskuteční v návaznosti na ukončení nouzového stavu a otevření škol,“ doplnila v návaznosti na aktuální dění Martina Hniličková.

ZUŠ Zlín má také orchestr, pěvecký sbor, řadu souborů, kapel a během roku pořádá desítky koncertů, vystoupení a divadelních představení pro širokou veřejnost.

Ve škole učí také umělci působící ve filharmonii, různých souborech i divadelních seskupeních.
„Škola doposud spolupracovala s Filharmonií Bohuslava Martinů, Českou filharmonií, Městským divadlem Zlín, Krajskou galerií výtvarného umění, Charitou, UTB Zlín nebo UP Olomouc. Žáci školy se podíleli na projektech Malí velcí filharmonici, Malí velcí herci, ZUŠ Open, ZUŠKA?ZUŠKA!, UŽ ZAS ZUŠ, Zlín Film Festival – Divadelní zóna, IMUZA,..“ dodala Jana Kubáčová z projektu Zuška?Zuška!

ZUŠ Zlín má sídlo v budově Malé scény ve Zlíně, v budově v ulici Hluboká je výtvarný obor, působí také na ZŠ Komenského I, ZŠ Štípa, Slušovice, Trnava, Vizovice a Všemina.
Vlastimil Langer

Zdroj: Jana Kubáčová, Zuška?Zuška!

Ilustrační foto: Archiv KNZ