Na volný čas dětí a mládeže rozdělí kraj významné dotace

07.02.2019 13:41

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo na svém únorovém zasedání rámec programu Podpora mládeže na krajské úrovni.
„Díky tomuto programu, který disponuje částkou 2, 350 milionů korun, můžeme přispět na volnočasové aktivity dětí a mládeže a na výchovu dětí ke vzájemné toleranci a respektu. Žádosti si mohou podávat organizace pracující s dětmi a centra pro mládež včetně sborů dobrovolných hasičů, které nad rámec svých běžných činností pořádají tábory, pobyty v přírodě nebo vzdělávací kurzy. Příjem a registrace žádostí bude probíhat od 11. dubna do 3. května,“ sdělil radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který zodpovídá za mládež a sport. „Minimální výše podpory na jeden projekt je 30 tisíc korun, maximální výše podpory je ohraničena částkou 200 tisíc korun. Z celkové sumy 2, 350 milionů jde 719 597 korun z rozpočtu Zlínského kraje a 1 630 403 korun činí příspěvek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
Zastupitelstvo schválilo také individuální dotaci ve výši 400 tisíc korun z Fondu Zlínského kraje pro spolek Líska se sídlem ve Vsetíně na činnost v oblasti environmentální výchovy mládeže.
„Tato forma podpory je určena na mimořádně významné akce a projekty s regionálním i nadregionálním významem, na něž nelze čerpat dotaci z běžných programů,“ dodal radní Miroslav Kašný.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz