Na Valašsku je pitné vody dostatek

21.05.2020 07:43

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Hlavní zdroj pitné vody pro Valašsko – vodárenská nádrž Karolinka hlásí zhruba 85procentní naplněnost. Má tak zásobu vody na další víc jak rok fungování a to i v případě úplné absence srážek.

„V květnu se přímo na hrázi vodního díla Karolinka sešli zástupci Povodí Moravy, s. p., společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. (VaK Vsetín) a města Valašské Meziříčí.
„S ohledem na stále se opakující zprávy o výjimečném suchu, které je dle odborníků nejhorší za 500 let, jsme chtěli zkontrolovat aktuální stav nejdůležitějšího zdroje pitné vody na Valašsku. Vodní nádrže Karolinka je naším pokladem, neboť vodou zásobuje přes 55 procent všech odběratelů společnosti VaK Vsetín, město Valašské Meziříčí nevyjímaje,“ řekl Robert Stržínek, předseda představenstva společnosti a starosta Valašského Meziříčí.
„Jsem rád, že můžeme obyvatele Valašska uklidnit. I přes trvající sucho máme totiž dostatek kvalitní pitné vody a zatím není důvod k obavám. Jsem přesvědčen, že díky výborné spolupráci Povodí Moravy a společnosti VaK Vsetín současná suchá léta zvládneme,“ pokračoval Stržínek.

Přehrada Karolinka na řece Stanovnici byla dokončena v roce 1985 a letos slaví 35 let fungování. „Je napájena zdravým pramenem, který zajišťuje dostatečný objem nádrže i přes dlouhotrvající sucho. Její aktuální kapacita je cirka 4,8 milionu kubíků vody, přičemž maximální zásobní objem pro pitnou vodu činí 5,8 milionu kubíků. Při maximálním možném odběru 250 litrů za vteřinu je tak vodárenská nádrž Karolinka nyní schopna zásobovat obyvatele vodou déle jak rok a to i v případě úplné absence srážek,“ přiblížil Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy, s. p.

Dostatečné zásoby pitné vody potvrdil také ředitel společnosti VaK Vsetín, a. s., Roman Pilař. „Naše společnost zásobuje pitnou vodou téměř 114 tisíc obyvatel 51 měst a obcí okresu Vsetín a části okresu Zlín. Naším klíčovým zdrojem je právě vodní nádrž Karolinka, která pokrývá přes 55 procent odběratelů. Doplňuje ji úpravna vody z řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí (11 %), prameniště Ohrada na Vsetíně (25 %) a úpravna vody v Rožnově pod Radhoštěm (6 %). Zbytek pokrývají malé lokální zdroje.  Díky těmto vydatným zdrojům, máme i přes dlouhotrvající sucho pro naše odběratele stále dostatek kvalitní pitné vody,“ ubezpečil ředitel Pilař.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Valašské Meziříčí