Na Valašsku bude stabilizována část silnice ohrožená sesuvem

24.06.2019 08:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Stabilitu silnice mezi Valašskými Klobouky-Mirošovem a Vlachovou Lhotou ohrožuje v krátkém úseku sesuv.

„Ředitelství silnic Zlínského kraje proto v tomto místě připravilo výstavbu pilotové stěny a rekonstrukci narušeného úseku silnice. Během prázdnin zde bude platit úplná uzavírka pro veškerý provoz,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Hrana svahu bude v problematickém místě podchycena pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem navazujícím na stávající opěrnou zeď. Rekonstruována bude také vozovka v délce téměř 50 metrů. Součástí stavby bude rovněž odvodnění vozovky,“ přiblížil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Zhotovitelem bude firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,168 milionu korun. Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou zahájeny 1. července 2019 a ukončeny do konce září 2019.

Během července a srpna bude stavba probíhat za úplné uzavírky silnice. Objízdná trasa bude vedena z Mirošova do Valašských Klobouk, přes Křekov, Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně. V měsíci září bude stavba dokončována za částečné uzavírky, střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen semafory.

Vlastimil Langer
Foto: www.rzsk.cz

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz