Na Valašskokloboucku vyrostou nové ovocné sady a stromořadí

18.07.2020 12:50

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Lípy, třešně, slivoně, hrušně, ořešáky, jabloně a další odrůdy nechá do okolní krajiny vysázet město Valašské Klobouky. Mladé stromořadí olemuje pěšinu do Lipiny i spojnici ze sídliště na Luční k lačnovské cestě.

„Sady podpoří zadržování vody v krajině, poskytnou útočiště živočichům a v neposlední řadě nabídnou rekreační funkci obyvatelům. Náklady výsadby a tříleté péče o stromy dosáhnou částky 1,6 milionu korun, z níž převážnou část pokryje dotace. Sázet se začne na podzim,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Zastupitelstvo města Valašské Klobouky schválilo realizaci projektu s příhodným názvem Za vůní ovocných stromů. Jeho cílem je obohatit krajinnou mozaiku a rozčlenit velké bloky pastvin ovocnými sady a stromořadími. Na tento prospěšný záměr město získalo z Operačního programu Životní prostředí dotaci ve výši 1,2 milionu korun,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.
 „Tím, že výsadba olemuje dnešní téměř zapomenutou pěšinu do Lipiny, vznikne novéspojení pro pěší, běžce a cyklisty. Podobná vycházková trasa se vyrýsuje i výsadbou ze sídliště na Luční směrem na lačnovskou cestu,“ dodala starostka.

Pastvinu mezi Valašskými Klobouky a Lipinou rozdělí liniové stromořadí v celkové délce přes 740 metrů.

„Vysázeno tu bude 52 lip a 49 třešní. Nad Luční se bude jednat o dvouřadou výsadbu ovocných stromů a jednořadé stromořadí, které zčásti olemuje dnešní zpevněnou komunikaci. V délce téměř 720 metrů se počítá s devíti desítkami kusů dřevin,“ sdělila Lenka Zvconková.
Níže ve svahu pak povede další řada se dvěma stovkami dřevin, převážně ovocných stromů a keřů s jedlými plody. Druhová skladba zahrne například slivoně, jabloně, třešně, hrušně, mišpule, duby, jeřáby, lísky, hlohy, javory, ořešákynebo trnky.

Jednotlivé stromy budou zabezpečené proti okusu, sad na Luční bude oplocen. Následná péče o nově založenou výsadbu bude spočívat v pravidelné zálivce, výchovných řezech, nátěru proti okusu a podobně.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Valašské Klobouky

Pod foto: Nad Luční vyroste ovocný sad