Na území Zlína přibyly další nádoby na použité kuchyňské oleje

23.11.2020 15:21

ZLÍN - Na základě hojného využívání stávajících nádob na použitý kuchyňský olej město Zlín rozšiřuje tuto sběrnou síť na celkově již 27 nádob. I nadále je možno využít k odevzdání olejů také sběrných dvorů.
„Použitý kuchyňský olej vkládejte do nádob v dobře uzavřených PET lahvích.

Oleje jsou následně odevzdávány specializovanému zpracovateli a dále využívány,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína