Na Trávníkách začala výstavba skateparku

10.11.2020 09:41

OTROKOVICE - Přibližně sedm měsíců by měla trvat výstavba nového skateparku na Trávníkách. Nový areál se buduje v části za dětským dopravním hřištěm. Skatepark bude mít veřejný charakter a bude sloužit ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. Otrokovickou radnici vyjde výstavba Free-time zóny Otrokovice – Trávníky přibližně na 6, 7 milionů korun.

„Jelikož se se stavbou začíná na podzim, není jisté, zda klimatické podmínky dovolí stavět nepřetržitě. Pokud by nepříznivé počasí bránilo plánovanému harmonogramu prací v souladu s technologickými postupy a technickými předpisy, musela by se práce na nezbytně nutnou dobu přerušit, a tím by se prodloužila sedmiměsíční doba výstavby,“ upozornil Erik Štábl z odboru rozvoje města.

Celý prostor je nazván Free-time zóna Otrokovice – Trávníky. Nyní se jedná o první etapu výstavby skateparku. „Skatepark není určen jen pro jízdu na skateboardu, ale i na speciálním kole typu bmx a koloběžkách,“ upřesnil Erik Štábl.

„V dalších etapách bude realizováno hřiště pro parkour (cvičení těla) a rekonstruován pump-track, tj. terénní cyklistická dráha. Celý prostor tak bude dotvářet víceúčelový sportovní areál v části Trávníky,“ připojila informaci Romana Pastuszková, tisková mluvčí otrokovické radnice. 

„Ne každý sportovně založený člověk má potřebu se organizovat ve sportovním oddílu. Na základě průzkumu v rámci přípravy plánu rozvoje sportu v Otrokovicích jsme zareagovali na prosby dětí, mládeže ale i dospělých, kteří by free-timeové hřiště uvítali. Myslím, že skate park a další plánované sportoviště vhodně doplní nabídku sportovních aktivit v našem městě. Free-time zóna bude určena k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možnost sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Věřím, že bude stejně jako ostatní otrokovická sportoviště hojně navštěvována,“ řekla starostka města Hana Večerková.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Otrokovice