Na Rožnovsku začíná nový projekt rozvoje vzdělávání MAP II

28.01.2019 08:05

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - S novým rokem 2019 byl v obcích spadajících pod ORP Rožnov pod Radhoštěm (mikroregion Rožnovsko) zahájen projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p. R. (dále jen MAP II).
„V příštích 3,5 letech budou odborníci a pedagogové ze všech základních a mateřských škol, spolu se zástupci Střediska volného času Rožnov, ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm a dalších organizací působících ve vzdělávání pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol, ale také rodiče, zřizovatele a další aktivní osoby zapojené do systému vzdělávání,“ přiblížil tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
Celkové náklady projektu, rozpočtované na 10 950 984,84 Kč, jsou hrazeny z 85% z dotačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 10% ze státního rozpočtu České republiky a 5% z rozpočtů zapojených obcí mikroregionu.

Nový projekt MAP II je plynulým pokračování loni ukončeného projektu MAP+, nyní však pod hlavičkou Sdružení Mikroregion Rožnovsko. „Po půlroční pauze se na Rožnovsku znovu naplno rozbíhá místní akční plánování v oblasti vzdělávání. V příštích letech se budeme při různých příležitostech setkávat s těmi, kteří se chtějí podílet na rozvoji a zkvalitňování vzdělávání dětí a žáků v našem regionu.“ uvedla manažerka projektu Martina Novosádová s tím, že projekt MAP II navazuje na předchozí fáze plánování v oblasti školství a svým obsahem a aktivitami je i tentokrát zaměřený na podporu vzdělávání a rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let.

„Do projektu je zapojeno 100 % mateřských a základních škol působících v ORP Rožnov pod Radhoštěm, včetně rožnovské Základní umělecké školy a městského Střediska volného času,“ doplnila manažerka projektu.

Projekt MAP II bude pokračovat v prohlubování dobré spolupráce mezi aktéry působící v oblasti školství v regionu. Kromě podpory aktivit místního akčního plánování se počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, které budou určeny nejen pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol, ale také rodiče, zřizovatele a další aktivní osoby zapojené do systému vzdělávání. Budou sestaveny pracovní skupiny a podskupiny, jejichž členové se budou pravidelně setkávat a svými podněty a návrhy se budou spolupodílet na rozvoji a plánování nových strategií a vizí regionálního školství. V MAP II se nadále budou organizovat a financovat i akce cílené na děti a žáky škol. Bude se jednat např. o soutěž zaměřenou na čtenářskou gramotnost, besedy či exkurze.

„Nově je v projektu připravena celá řada zajímavých aktivit, které budou představeny na veřejném setkání, které se uskuteční dne 11. 2. 2019 od 14:30 hodin na Hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm,“ sdělil tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
„Součástí tohoto setkání bude nejen prezentace nového projektu MAP II, ale také představení členů realizační týmu a informace o sestavení a možnostech nominací do jednotlivých pracovních skupin projektu,“ pozvala na veřejné setkání projektu Martina Novosádová.

Veškeré informace o průběhu projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách projektu www.maproznovsko.cz a na facebookové stránce projektu www.facebook.com/MAP2.Roznovsko/.
Vlastimil Langer