Na přímé podpory a granty půjde bezmála 13,9 milionu korun

31.01.2018 08:55

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Zastupitelstvo města na lednovém zasedání podpořilo v rámci přímých podpor a grantů pro rok 2018 několik desítek organizací a žadatelů. Rozdělí si téměř 13,9 milionu korun. Informaci sdělil Vendula Králová z meziříčské radnice.

Kultura: Do prvního kola grantů v oblasti kultury se se svými žádostmi přihlásilo 19 organizací. Tři žádosti byly přesunuty do druhého kola kulturních grantů a jedna žádost do druhého kola grantů na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Z celkové částky 775 tisíc korun, která je alokovaná v rozpočtu města pro letošní rok, zastupitelé rozdělili 335 tisíc korun. Pro druhé kolo tak zůstává 440 tisíc korun.

V rámci přímé podpory v oblasti kultury na rok 2018 odeslalo svou žádost sedm organizací, šesti z nim bylo vyhověno, zastupitelé odsouhlasili celkovou částku ve výši 687 tisíc korun.

Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví: Z rozpočtu ve výši 400 tisíc korun zastupitelé v rámci prvního kola grantů rozdělili 245 tisíc korun čtyřem žadatelům. V rámci přímé podpory rozdělili deseti žadatelům více jak 8,5 milionu korun. „Organizace tyto finanční prostředky využijí na zajištění provozu zdejších sociálních služeb pro seniory, rodiny a děti,“ vysvětlil radní Tomáš Krejčí (ANO). Mezi žadateli jsou také organizace se sídlem Vsetín, Hošťálková a Nový Jičín. „Tyto organizace působí ve Valašském Meziříčí a jejich služby obyvatelé našeho města využívají,“ odůvodnil Tomáš Krejčí s tím, že služby, které poskytují, v našem městě chybí.

Přímá podpora mládežnického sportu a sportovních aktivit seniorů: „Žádosti podalo 23 organizací pro 31 sportovních a tanečních oddílů,“ uvedl předseda Výboru sportu a volného času a zastupitel Petr Urbánek (NEZÁVISLÝ). Zastupitelé podpořili sportovce částkou 3,5 milionu korun. O sportovní vyžití se zajímají také senioři. O finanční prostředky si zažádaly dvě místní organizace. Zastupitelé pro zajištění jejich činnosti schválili 50 tisíc korun.

Životní prostředí a ekologie: Z částky 150 tisíc korun, která je určená pro granty v této oblasti na rok 2018, zůstane pro druhé kolo 85 tisíc korun. Zastupitelé přisoudili třem žadatelům 65 tisíc korun.

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů: V prvním kole grantů zastupitelé rozhodli dvěma žadatelům rozdělit 32 tisíc korun. Pro druhé kolo tak zůstane 48 tisíc korun.

Volnočasové aktivity a zájmová činnost: O finanční prostředky žádalo osm organizací, jedna byla přesunuta do druhého kola grantů oblasti Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Organizacím zastupitelé schválili 150 tisíc korun, rozpočet pro tuto oblast tak byl pro letošní rok vyčerpán.

Granty – podprogramy Reprezentace a Sportovní akce: Zastupitelé v podprogramu Reprezentace rozhodli podpořit osm žadatelů částkou 200 tisíc korun, čímž vyčerpali peníze pro letošní rok.  V případě grantu podprogramu Sportovní akce rozdělili nejvyšší možnou částku 100 tisíc korun devíti žadatelům.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ