Na opravy majetku v krajských nemocnicích má letos kraj připraveno téměř 30 milionů

15.02.2017 09:40

ZLÍNSKÝ KRAJ – Nejen investiční akce většího rázu, ale i drobnější opravy majetku mají pro letošní rok v plánu nemocnice vlastněné Zlínským krajem. „Pro Uherskohradišťskou, Vsetínskou a Kroměřížskou nemocnici je pro tyto účely v krajském rozpočtu letos vyčleněno 29,4 milionu korun,“ informovala krajská tisková mluvčí Renta Janečková.
„Vzhledem k tomu, že jde o opravy majetku, který jako kraj těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav nad rámec obvyklého udržování musí průběžně podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené opravy nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Rada Zlínského kraje nyní schválila první předložený plán oprav. Podle něj hodlá Uherskohradišťská nemocnice letos například opravovat sloupy veřejného osvětlení v areálu nemocnice nebo obslužné komunikace u budovy porodnicko-gynekologického oddělení a budovy č. 36. Mezi plánované akce Vsetínská nemocnice patří oprava komunikace mezi očním oddělením a budovou ředitelství nebo opravy výtahu v budově B a vzduchotechniky v provozu kuchyně. Kroměřížská nemocnice plánuje výměnu chladicí jednotky a opravu elektrické požární signalizace v budově A. Celkem se jedná o částku 4,3 miliony korun.
Krajská nemocnice T. Bati disponuje svým vlastním majetkem, proto plán oprav krajské radě ke schválení nepředkládá.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ

 

 

 

.