Na oddíly pro děti a mládež chce kraj uvolnit přes půl milionu korun

13.02.2017 13:03

ZLÍNSKÝ KRAJ – Rada Zlínského kraje projednala a Zastupitelstvu doporučuje ke schválení rámec podpory, na základě kterého bude možné v průběhu roku 2017 rozdělit celkem 550 tisíc korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže, které zajišťuje například skaut, junák a podobné organizace, dále na pořádání dětských táborů včetně příměstských a také na školení a vzdělávání oddílových vedoucích. Informoval o tom radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, zodpovědný za mládež a sport.
„Tento konkrétní program je zaměřený na podporu těm organizacím, na které se nevztahuje možnost podpory z jiných krajských dotačních programů, a které přitom pokrývají důležité spektrum volnočasových aktivit dětí a mládeže,“ řekl radní Miroslav Kašný.
Z celkové částky 550 tisíc korun bude 70 procent kryto ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a 30 procent půjde z rozpočtu Zlínského kraje.
„Rámec programu bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje, které bude jednat 6. března. V návaznosti na to, 7. března, budou na webových stránkách Zlínského kraje zveřejněny podmínky podpory. Od 10. do 24. dubna bude probíhat příjem žádostí,“ doplnila krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz