Na obnovu objektů v centru získalo město Kroměříž bezmála dva miliony od státu

02.04.2021 14:43

KROMĚŘÍŽ - Kroměříž dostala na letošní rok 1,81 milionu z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). „Dotaci, kterou každoročně přiděluje Ministerstvo kultury ČR, využijeme v Kroměříži na finanční podporu oprav objektů v historickém centru města zahrnutých do programu regenerace na rok 2021,“ řekla místostarostka Daniela Hebnarová.
O rozdělení dotace pro jednotlivé akce již jednala rada města, konečné slovo však budou mít zastupitelé na svém dubnovém jednání. Seznam akcí sestavila komise pro regeneraci MPR, památky města Kroměříže a veřejná prostranství a odsouhlasili jej radní i zastupitelé na podzim loňského roku. Všechny plánované akce jsou připraveny pro realizaci v letošním roce včetně potřebných povolení, souhlasů a stanovisek.
„V seznamu je celkem devět projektů, mezi nimi mimo jiné sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí, Mariánský sloup na Velkém náměstí, na jehož vrcholu září loni pozlacená socha Panny Marie, kanovnické domy v Jánské ulici, kostel sv. Mořice, kde se postupně restaurují vitrážová okna, či měšťanský dům na Velkém náměstí, na jehož terasu budou přivezeny a opět upevněny restaurované sochy a vázy,“ uvedla Jana Gregorová z odboru regionálního rozvoje, která je zodpovědná za přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.
„V loňském roce dostalo město Kroměříž ze stejného programu 1,8 milionu korun, v roce předchozím 2,23 milionu korun. Kroměříž čerpá peníze z programu zhruba 20 let a na opravu památek v městské památkové rezervaci tak získala již více než 40 milionů korun,“ připomněl tiskový mluvčí kroměřížskké radnice Jan Vondrášek.
Program městské památkové rezervace spolu s platným územním plánem stanovuje směr, kterým se město bude nadále vyvíjet tak, aby plnilo své funkce s ohledem na soukromé i veřejné zájmy obyvatel. Cílem je záchrana a obnova významných kulturních památek v centrální části města.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž