Na kulturní činnost otrokovických spolků vyčlenili zastupitelé téměř půl milionu korun

02.01.2018 16:09

OTROKOVICE - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města v oblasti kultury schválilo Zastupitelstvo města Otrokovice v prosinci loňského roku. „Zájemci o dotaci mohou doručovat žádosti od 12. do 28. února 2018. Na kulturu v Otrokovicích je pro rok 2018 vyčleněno v rozpočtu města 450 tisíc korun,“ informovala tisková mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.
„O dotaci mohou zažádat spolky se sídlem v Otrokovicích, které splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro činnost v oblasti kultury. Spolek nesmí být komerčně zaměřený k dosahování zisku a jeho členové musí být pouze fyzické osoby,“ vyjmenovala Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury.
Peněžní prostředky mohou být poskytnuty například na provozní náklady vynaložené na hlavní činnost spolku, na cestovné, dopravu, ubytování v rámci vystoupení, soutěží, festivalů, workshopů, ale také materiálně technické zabezpečení, mzdy a honoráře lektorů, apod.
„Aby byla dotace poskytnuta, musí být řádně vyplněná žádost doručena ve stanoveném termínu buď osobně na podatelnu Městského úřadu Otrokovice nebo poštou adresovaná na  Městský úřad Otrokovice, odbor školství a kultury,“ upozornila Barbora Šopíková.

Bližší informace naleznete na: https://www.otrokovice.cz/formulare/ms-3509/p1=3509, pod datem 21. 12. 2017 – Kultura.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ