Na boj se suchem dal vloni kraj vlastníkům lesů více než osm milionů korun

12.02.2019 18:01

ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkem 96 vlastníků lesů podpořil v loňském roce Zlínský kraj ze svého dotačního programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Mezi úspěšné žadatele rozdělil celkem 8,332 milionu korun, což je o pět milionů více než v roce předchozím.

„Tento program jsme vloni vyhlásili podruhé, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha v lesích. Jmenovitě jsme je podpořili při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, při eliminaci výskytu lýkožrouta v porostech oslabených nedostatkem srážek a při usměrňování odtoku srážkové vody, tak aby zůstávala v lesních porostech," sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Program probíhal ve třech dotačních titulech. První byl zaměřen na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, konkrétně lapačů, feromonových návnad nebo insekticidních sítí. Podporoval rovněž ošetření dříví proti lýkožroutům aplikací účinné látky nebo odkorněním.

Druhý dotační titul byl určen na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách. Podporováno bylo budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest (drenáže, trativody, propustky, vsakovací objekty, protipožární nádržky).

Z třetího dotačního titulu byla podpořena výsadba vhodných dřevin (původní hrušně a jabloně, třešeň ptačí, jeřáb břek, jilm) a zřizování oplocenek a oplůtků.

„Zlínský kraj program na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyhlásil i v letošním roce. Vyčlenil pro něj 10 milionů korun. Příjem elektronických žádostí byl již zahájen a potrvá do 15. února 2019, 12 hodin. Podrobné informace o tomto dotačním programu lze získat na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace,“ dodala na záběr Adéla Kousalová, krajská tisková mluvčí.

Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz