Moravské kraje připravují tištěného průvodce s přehledem kempů a turistických cílů

10.09.2018 08:00

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj společně s dalšími třemi moravskými kraji (Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským) vydají pro příští sezónu informační publikaci Kempy Moravy a Slezska k podpoře cestovního ruchu. Zpracováním publikace byl pověřen Zlínský kraj.

„Zlínský kraj se každoročně podílí na společném úsilí všech moravských krajů propagovat Moravu jako turisticky přitažlivou destinaci. Letos byl náš kraj pověřen realizací veřejné zakázky na výrobu tištěného propagačního materiálu, který poskytne informace o deseti vybraných kempech v každém kraji a zároveň přinese tipy na výlety a pozoruhodné cíle v dané oblasti. Tento stostránkový průvodce bude vydán v česko-německé a anglicko-italské jazykové kombinaci, přičemž každá mutace vyjde v nákladu pěti tisíc kusů,“ řekl radní Jan Pijáček zodpovědný za cestovní ruch.

Celková cena zakázky je 516 912 Kč včetně DPH a jednotlivé kraje se budou podílet rovným dílem, to znamená, že každý uhradí čtvrtinu z celkové ceny.

Zlínský kraj formou zakázky malého rozsahu oslovil sedm dodavatelů. „Do konce stanovené lhůty předložila svůj návrh pouze společnost SHOCart. Její nabídku z hlediska grafické a estetické úrovně i ekonomických parametrů posoudila komise, v níž byli zástupci všech zainteresovaných krajů. Společnost SHOCart Rada Zlínského kraje schválila k realizaci záměru?“ dodala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

Nová publikace bude oficiálně představena při veletrhu cestovního ruchu Regiontour na začátku roku 2019 v Brně.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz