Mládež spojí síly v městském žákovském parlamentu

13.12.2017 09:07

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Projekt městského žákovského parlamentu, který mladým umožní lépe se zapojit do veřejného života i kulturního dění ve městě, se zrodil mezi žáky a studenty valašskoklobouckých škol. „Devítičlenná neformální organizace se stala propojujícím článkem mezi školami navzájem a současně i mezi mladými lidmi a vedením města. Věnovat se bude pořádání školních soutěží, přednášek i různých akcí určených pro žactvo, studenty i veřejnost,“ vysvětlila mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Městský žákovský parlament sdružuje zástupce základní školy, gymnázia i středního odborného učiliště, většinou vyslance parlamentů jednotlivých škol. Členové si jako své důležité poslání ustanovili bourání předsudků mezi školami a vzájemné sbližování jejich žáků,“ popsala Kristýna Dvořáková, předsedkyně komise pro prevenci kriminality a sociální záležitosti, pod kterou parlament spadá.
„Vítáme aktivitu a snahu mladých navázat mezi sebou pozitivní vztahy a spolupráci, která se projeví především v projektech určených svým vrstevníkům, ale taktéž občanům města. Ať už to bude pořádání kulturních akcí, různých soutěží nebo osvětových besed na školách, přejeme žákům a studentům hodně úspěchů,“ řekla starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková. „Coby podsložka komise pro prevenci kriminality bude parlament fungovat také jako poradní a spolupracující orgán při přípravě projektů a záměrů, které se dotýkají mládeže v našem městě,“ poznamenala.
Městský žákovský parlament se poprvé setkal v říjnu a hned se pustil do svých prvních úkolů, k nimž patřila mimo jiné volba předsedy. Na tento post nastoupila Šárka Obadalová, studentka Středního odborného učiliště Valašské Klobouky. „Pro následující pololetí školního roku bude náplní parlamentu organizace Antifet festu, tedy festivalu zaměřeného na zvyšování povědomosti o rizikovém chování prostřednictvím amatérských filmů. Ke spolupráci nás přizvalo Zdravé město Valašské Klobouky,“ dodal koordinátor Michal Filák.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskeklobouky.cz