Místostarostové Otrokovic mají rozdělené kompetence

17.04.2019 07:32

OTROKOVICE- Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Otrokovice byla zvolena do čela města starostkou Hana Večerková a dva místostarostové Ondřej Wilczynski a Petr Ťopek.

„Město navenek zastupuje starostka, která stojí v čele městského úřadu. Některé kompetence může Zastupitelstvo města Otrokovice svěřit místostarostům, což učinilo na  svém třetím zasedání ve středu 10. dubna a rozhodlo tak o oblastech, na které budou dohlížet a zajišťovat koordinaci v následujícím období místostarostové,“ informovala tisková mluvgčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

První místostarosta Ondřej Wilczynski bude mít na starosti využívání informačních technologií a spolupráci se společnostmi s ručením omezeným, jejichž jediným vlastníkem je město Otrokovice a spolupráci s příspěvkovými organizacemi města. Druhý místostarosta Petr Ťopek bude mít v kompetenci oblast sportu a kultury.

„Zatímco funkce starostky byla zastupitelstvem určena jako uvolněná, funkce obou místostarostů určili členové zastupitelstva jako neuvolněné. Ondřej Wilczynski dochází do kanceláře na radnici každé pondělí od 8 do 17 hodin. Petr Ťopek úřaduje každou středu ve stejném čase,“ vysvětlila mluvčí.

Tříčlenné vedení města dále spolupracuje s výbory Zastupitelstva města Otrokovice a komisemi Rady města Otrokovice a zajišťuje kontakt mezi nimi a jinými orgány města, včetně překládání návrhu na změny jejich složení.
Vlastimil Langer

Ilustrační foto: Archiv KNZ