Místo propustku bude ve Valašské Bystřici most

04.08.2018 11:16

ZLÍNSKÝ KRAJ – Dosavadní propustek ve Valašské Bystřici bude nahrazen novým mostním objektem. „Investice Zlínského kraje za 9,6 milionu korun bude zahájena přibližně v polovině srpna,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Současně zde budou provedeny také stavební úpravy navazujících částí silnice v celkové délce 88 metrů. Stavební práce na mostě začnou 13. srpna a skončí do 30. listopadu,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Původní havarijní propustek se odstraní a na stejném místě bude postaven nový mostní objekt, tvořený ocelovou konstrukcí. Šířka mostu mezi zábradlím bude 7 metrů, šířka vozovky na mostě 6 metrů. Pod mostem bude dno potoka zpevněno kamenem do betonu. Nejbližší přilehlé svahy koryta potoka budou zpevněny záhozem z lomového kamene. Současně se odstraní rozpadlé betonové potrubí a nahradí se novým.

Stavba bude probíhat za nepřerušeného silničního provozu. Doprava řízená semafory povede po provizorní objízdné komunikaci přes provizorně zatrubněný vodní tok v délce 55 metrů. Vlastimil Langer

Foto: www.rszk.cz