Ministr si před setkáním s myslivci a zemědělci nejprve prošel terén

23.01.2018 11:30

ZLÍNSKÝ KRAJ – Během návštěvy Zlínského kraje v pondělí 22. ledna se ministr zemědělství Jiří Milek společně s krajskou radní Margitou Balaštíkovou a ředitelem Státní veterinární správy Zbyňkem Semerádem zúčastnili také pracovního oběda ve Fryštáku se zástupci myslivců a zemědělců z okresu Zlín. Také zde byla hlavním tématem problematika afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

„Jak pan ministr všechny ujistil, nebere ministerstvo zemědělství problematiku afrického moru na lehkou váhu a chce se jí intenzivně věnovat. Využít chce současné klidnější situace a společně s myslivci a zemědělci pracovat na zavedení efektivnějších pravidel vzájemné spolupráce a metodiky pro případ výskytu další nákazy v budoucnu," uvedla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za oblast životního prostředí a zemědělství.

Velká pozornost na jednání byla věnována problematice finančních náhrad zemědělcům za nesklizené plodiny, které na základě opatření vydaných v souvislosti a africkým morem museli nechat na polích v tzv. červené zóně. Ministerstvo zemědělství má podle Jiřího Mílka na tyto kompenzace pro zemědělce, potažmo myslivecké spolky, vyčleněno 56 milionů korun. Diskutovalo se rovněž o otázce vyplácení následných škod, které prasata způsobila na okolních pozemcích. Zástupci myslivců apelovali také na nutnost změny zákona upravujícího možnosti a podmínky odlovu černé zvěře.

Vlastimil Langer

Radní Balaštíková s ministrem Milkem. Foto: www.kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz