Městský úřad přijal v minulém roce přes sto žádostí, peticí, stížností a podnětů

14.02.2017 09:23

OTROKOVICE - Žádosti o informace, stížnosti, podněty a petice. To vše na Městském úřadě Otrokovice eviduje oddělení kanceláře starosty. „V uplynulém roce zaevidovalo město Otrokovice přes čtyřicet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, více než dvacet stížností a třicítku podnětů. Peticí splňující náležitosti podle zákona bylo v průběhu roku 2016 podáno městu pět,“ informovala tisková mluvčí města Otrokovice Romana Stehlíková.
V porovnání s předchozím rokem došlo k podstatnému nárůstu počtu podaných písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádosti se týkaly převážně výkonu přenesené působnosti města, kopií dokumentů ze správních spisů a informací o správních řízeních. Zatímco v roce 2014 bylo evidováno 18 žádostí, v roce 2015 to byl více než dvojnásobek a v roce 2016 bylo podáno 44 žádostí.
Za rok 2016 bylo evidováno celkem 26 stížností a 30 podnětů. V případě stížností došlo mírnému nárůstu, protože v roce 2016 jich bylo podáno na město 22. Naopak podnětů bylo městu zasláno o 9 méně než v roce 2015.
„Nejvíce podaných stížností a podnětů za rok 2016 bylo podáno v oblasti dopravy, pozemních komunikací, parkování, činnosti městského úřadu nebo obtěžování hlukem,“ řekla na závěr tisková mluvčí.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.otrokovice.cz