Městskou dopravu využívá více cestujících, přibylo důchodců, invalidů i dětí

19.01.2019 09:58

ZLÍN - Už třetím rokem za sebou zaznamenala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (DSZO) mírný nárůst počtu přepravených osob. „Ve Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí bylo v roce 2018 přepraveno v MHD 32,288 milionu cestujících, což je o 629 tisíc přepravených osob víc než v roce 2017. Přibývá především těch, kteří cestují s výraznou slevou proti běžnému jízdnému,“ informoval tiskový mluvčí dopravní společnosti Vojtěch Cekota.
Počty přepravených osob se zjišťují podle jednotné celostátní metodiky Sdružení dopravních podniků ČR. Pro DSZO z ní vyplývá, že se trolejbusy a autobusy ve Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí přepravily během uplynulého roku 32,288 milionu osob. V roce 2017 to bylo 31,569 milionu cestujících a o rok předtím 31,489 milionu osob.
Z podrobnějších rozborů vyplývá, že se s časem mění struktura cestujících v MHD. Podle druhů prodaných jízdenek je patrný nárůst počtu cestujících seniorů nad 70 let věku. Tento segment cestující veřejnosti se zvětšuje v průměru asi o tři procenta ročně. V MHD se zvyšuje počet cestujících seniorů a invalidů – tedy cestujících uplatňujících nárok na výraznou slevu na jízdném nebo s nárokem na bezplatnou přepravu. Rostoucí oblibě se těší tzv. seniorpasy, které osobám starším 70 let umožňují za 330 korun na rok neomezené cestování v MHD již bez nutnosti pořizování dalších jízdenek.
„Růst počtu cestujících v MHD vítáme. Pro udržitelný život v naší aglomeraci je určitě prospěšné, když se lidé svezou z místa na místo hromadnou dopravou a nezahlcují přetíženou komunikační síť a omezené parkovací plochy dalšími osobními automobily,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň. „Seniorů, kterých mezi cestujícími nejvíc přibývá, si vážíme. Zvláště pro ně jsou důležitá moderní nízkopodlažní vozidla, která na linky MHD nasazujeme. Byli bychom však rádi, kdyby nám ve větší míře přibývalo i osob v produktivním věku,“ dodal ředitel.
DSZO zaznamenává také zvyšující se podíl časových jízdenek. Cestující si méně kupují jízdenky pro jednotlivou jízdu a více využívají měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních časových kuponů. Pro cestující je to finančně jednoznačně výhodnější. Na podzim uplynulého roku se DSZO zaznamenala i značný zájem o nový druh jízdného, juniorpas, pro žáky navštěvující základní školy. Juniorpas jim umožňuje rovněž jenom za 330 korun cestovat od září do srpna v MHD neomezeně.
„Pokud se bude zájem o naše služby zvyšovat, jsme schopni přizpůsobovat tomu i přepravní kapacitu a počty spojů. Lidé určitě nemusí mít strach, že by se do našich trolejbusů a autobusů při větší oblibě a širším využívání MHD nevešli,“ ujistil ředitel DSZO.     
Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1. 1944. Vozidla MHD DSZO ujedou ročně 4,94 milionu kilometrů a přepraví 32,3 milionu cestujících. V roce 2017 měla DSZO 314 zaměstnanců, z toho 182 řidičů MHD.
Text a foto: Vlastimil Langer