Městské pohřebiště i smuteční síň mají nového správce

19.07.2020 07:51

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Polovina letošního roku byla zlomová pro městské pohřebiště ve Valašském Meziříčí. I když občané změnu zřejmě ani nezaznamenali, správy místa posledního rozloučení a odpočinku se nově ujaly Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace (dále TSVM, p. o.).

Vzhledem k tomu, že se dlouholetý správce městského pohřebiště a také nové smuteční síně letos rozhodl tuto činnost ukončit, hledali představitelé města vhodnou náhradu.
„Na základě zkušeností z okolních měst a vyhodnocení situace jsme se rozhodli, že správou pohřebiště pověříme od 1. května městskou společnost Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Ta se od 1. června nově stará také o smuteční síň,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Společnost TSVM p. o. zajišťuje mimo jiné očistu a zimní údržbu města, provoz dětských hřišť i zámeckého parku, správuveřejných toalet, městské tržnice a nově také městského pohřebiště a smuteční síně.
„Postupně se seznamujeme se všemi náležitostmi souvisejícími s touto pro nás zatím novou činností. Naším cílem je od počátku vyhovět potřebám nájemců i návštěvníků hřbitova a zajistit zde důstojné prostředí pro poslední rozloučení a odpočinek jejich nejbližších,“ shrnul Milan Bitto, ředitel TSVM p. o.
„I když jsme správu pohřebiště a smuteční síně převzali v polovině roku, věřím, že občané změnu ani nezaznamenali, což bylo od počátku naším cílem. Práci nám však trochu komplikuje zatím nezvykle deštivý konec jara a léto, protože musíme provádět častější seče trávy a úpravy zeleně,“ doplnil Bitto.
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Valašské Meziříčí