Městská policie hledá strážníka, hlásit se lze do poloviny února

04.02.2019 11:50

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská městská policie vypsala výběrové řízení na místo strážníka. Zájemci se mohou hlásit písemně do 15. února na adrese Městská policie, Velké náměstí 33, 767 01 Kroměříž,“ uvedl ředitel městské policie Libor Kubiš. V Kroměříži momentálně slouží 36 strážníků. Nový by měl nastoupit od května.

Zájemce musí být občanem České republiky ve věku minimálně 18 let, musí být bezúhonný a mít středoškolské vzdělání s maturitou. „Uchazeč by také měl být komunikativní, měl by mít organizační schopnosti, měl by být schopný pracovat samostatně a aktivně řešit problémy. Požadujeme i znalost práce na počítači a řidičský průkaz skupiny B,“ doplnil Kubiš.

Výhodou je znalost cizího jazyka, praxe u bezpečnostních složek, ve státní správě či v samosprávě a platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii.

„Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis. Zájemce musí přiložit i ručně psaný životopis, originál výpisu z evidence rejstříku trestů, který nesmí být starší než tři měsíce, čestné prohlášení o bezúhonnosti a čestné prohlášení o spolehlivosti (ve smyslu paragrafů 4a a 4b zákona o obecní policii), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení,“ přiblížil tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči pozváni k absolvování fyzických testů a následnému ústnímu pohovoru. Na základě dosažených výsledků absolvují úspěšní uchazeči psychologické vyšetření,“ dodal Kubiš. Bližší informace zájemci získají na telefonním čísle 573 321 239 nebo dotazem na e-mail m.policie-zastupce@mesto-kromeriz.cz.
Vlastimil Langer

Foto: www.mesto-kromeriz.cz