Město Zlín zvýšilo investice do svých bytů

05.02.2020 11:38

ZLÍN – Bytový fond v majetku statutárního města Zlína tvoří 5,61 % z celkové nabídky bytů ve Zlíně. V současné době disponuje 2 tisíci bytových jednotek, rozčleněných na běžné byty, na byty určené pro mladé rodiny coby startovací bydlení a na byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jen za minulý rok město do bytů vložilo finanční prostředky blížící se 58 milionům korun. Vynaložená částka tak významně převýšila rok 2018. „Oproti předchozímu roku vzrostly náklady na opravy a investice do bytových domů cca o 20 milionů korun, čímž převýšily nájemné vybrané městem o 7 milionů,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Kateřina Francová. Město zároveň chystá projekty na výstavbu nových družstevních bytů, ty nyní po schválení radou čekají na schválení zastupitelstvem na jeho zasedání 13. února. „Krokem výstavby družstevních bytů chceme vyjít vstříc produktivním lidem. Těm, kteří by si rádi ve Zlíně pořídili vlastní bydlení, ale se svými příjmy nedosáhnou na hypotéku. Mnohdy se právě této skupině plán vlastního bydlení zhatí kvůli nedostatku financí hned na začátku společného života. Navíc chceme uplatnit model družstevní výstavby, který se jeví pro město jako nejvýhodnější. Nezatíží městskou pokladnu úvěrem a ani nezhorší dluhový index města. První výstavba je v plánu v ulici Slanice. Pokud se tento způsob výstavby osvědčí, s výstavbou družstevních bytů budeme pokračovat i v jiných lokalitách,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Mladé rodiny v současnosti mohou využívat až 30 malometrážních bytů, které jsou cenově zvýhodněné. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením má město k dispozici byty v domech k tomu určených, těch je nyní 466 a bezbariérových 44 bytů. Všechny byty, které nabízí statutární město Zlín k pronájmu, jsou obsazené. Výjimku tvoří pouze uvolněné byty, ve kterých probíhají, nebo v blízké době budou probíhat rekonstrukce či jiné úpravy významnějšího charakteru, které by bránily užívání bytu.

Rudolf Maňas

Ilustrační foto: Archiv KNZ

Zdroj: MMZ, Irena Orságová