Město Zlín shromažďuje významné projekty zlínské aglomerace pro léta 2021 - 2027

24.11.2020 11:41

ZLÍN - Nové programové období pro čerpání evropských peněz je stanoveno na roky 2021 až 2027. Město Zlín bude v tomto programovém období nově zařazeno do dotačního nástroje nazvaného Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace (ITI) místo méně dotovaného Integrovaného plánu rozvoje území Zlín (IPRÚ), ve kterém bylo zařazeno v současném končícím programovém období. Aby nebylo plánování rozvoje zlínské aglomerace nahodilé, tvoří se společné plány a seznam připravovaných projektů.
„Jsem rád, město Zlín je v rámci nově vytvořené zlínské aglomerace součástí ITI, čímž jsme se dostali na úroveň jiných krajských měst. Abychom mohli s řídícími orgány operačních programů EU vyjednat co nejlepší podmínky pro financování projektů v naší aglomeraci, potřebujeme znát aktuálně připravované strategické projekty z tohoto vymezeného území. Obce ve zlínské aglomeraci jsme již oslovili a nyní oslovujeme i další subjekty,“ přiblížil primátor Jiří Korec.
 Subjekty, které se chtějí zapojit, mohou zasílat seznam připravovaných projektů, které jsou pro aglomeraci zásadní, mají strategickou povahu a mohou být zrealizovány do roku 2027.
„Z nově došlých a z již dříve sesbíraných projektů následně vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI. S došlými projektovými záměry budou dále pracovat členové pracovních skupin pro tvorbu nového strategického dokumentu ITI 2021-2027,“ vysvětlil Petr Stiglitz, projektový manažer Oddělení koordinace projektů.

 Seznam projektů lze stále zasílat ještě do středy 25. listopadu na e-mailovou adresu iti@zlin.eu.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Magistrát města Zlína