Město Zlín přispívá dobrovolným dárcům krve

16.08.2019 11:25

ZLÍN – Příspěvek na pořízení síťové jízdenky MHD ve Zlíně a vstupenky do Zoo Zlín Lešná. Na takové benefity má nárok každý zlínský dárce krve, který je držitelem zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského, tedy má na svém „kontě“ 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Město Zlín tak chce těmto dárcům za ušlechtilý skutek a obětavost poděkovat a vyjádřit obdiv. Dárci vzácné tekutiny mohou příspěvek čerpat každým rokem, a to až do konce svého života.

„Jako doktor, který několikrát stál na operačním sále a čekal na každou kapku dárcovské krve vím velmi dobře, co dárcovství krve znamená. Zachraňuje životy! Dárcovství je šlechetný čin, a proto si všichni, kteří dobrovolně podarují svou vzácnou část sama sebe, zaslouží nejen drobnou odměnu od svého města, ale i naši velkou úctu,“ vzkázal náměstek primátora města Zlína Miroslav Adámek.

„Dobrovolné dárce krve odměňuje statutární město Zlín od roku 2003. V prvním roce jich bylo 167. V letošním roce je nabídka odměn připravena pro 544 zlínských dárců,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

„Za celou dobu tohoto oceňování bylo dárcům krve statutárním městem Zlínem schváleno cca 3,6 milionů korun. Oslovení dárci, kteří měli na tuto odměnu nárok využili této nabídky ve výši 2,7 milionů korun,“ upřesnila referentka Jaroslava Richtrová z Oddělení prevence kriminality a sportovišť, která se o agendu dárců krve s bydlištěm ve Zlíně stará.

Kromě výše uvedených benefitů město finančně podporuje i projekt Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně – Intenzivní kampaň získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: Archiv KNZ