Město Vsetín podporuje pěstounské rodiny

18.02.2017 09:47

VSETÍN - V současné době je bohužel stále dost dětí, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Důvodem toho bývá fakt, že rodiče se o dítě neumí, nemohou anebo nechtějí starat. Takovým dětem je potřeba zajistit včasnou, účinnou a citlivou pomoc. Jednou z variant řešení takového problému je pěstounská péče.
„Také na podporu pěstounských rodin se zaměřuje Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vsetín, který prostřednictvím specializovaných sociálních pracovníků a odborníků se snaží nabízet pěstounům také vzdělávací besedy, aby dokázali vytvořit dítěti bezpečné prostředí funkční, i když náhradní rodiny. Od února poskytuje služby v nových prostorách budovy VZP na Vsetíně. První vzdělávací beseda zde proběhla v sobotu 11. února a zúčastnili se jí čtyři pěstouni,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Adéla Kousalová.
Besedy jsou sestaveny nejen s ohledem na potřeby a aktuální problémy pěstounů, ale také na věk dítěte. V rámci vzdělávacích besed mají pěstouni možnost konzultovat případné problémy s psychologem, právníkem, speciálním pedagogem a dalšími odborníky. Všechny kurzy a školení mohou navštěvovat bezplatně.
„V tomto roce pěstounům nabízíme vzdělávací besedy zaměřené například na výchovné problémy dětí a jejich řešení, hledání identity dítěte, nebo preventivní besedy zaměřené na zdravý vývoj dítěte,“ vyjmenovala koordinátorka vzdělávání pěstounů vsetínské radnice Ludmila Pavlíková. „Není pochyb, že práce pěstouna je velmi náročná, a to jak po fyzické, tak psychické stránce, proto besedy nejsou zaměřeny jen na pomoc dětem, ale také jako podpora samotných pěstounů,“ dodala Ludmila Pavlíková.
Vlastimil Langer
Foto z besedy: www.mestovsetin.cz