Město Vsetín hospodařilo s přebytkem 20,6 milionu

08.07.2020 08:20

VSETÍN – Vsetínští zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili závěrečný účet města za rok 2019. Vyplývá z něj, že město hospodařilo s přebytkem 20,6 milionu korun.

Celkové příjmy města za rok 2019 byly původně rozpočtovány ve výši 704 milionů korun. „Ve skutečnosti ale dosáhly hodnoty o pět milionů vyšší. Významný podíl na tom měl až nečekaně příznivý vývoj daňových příjmů, které byly oproti předchozímu roku o téměř třicet milionů vyšší,“ uvedla vedoucí finančního odboru radnice Jana Matochová s tím, že rozpočet města na rok 2019  na opačné straně počítal s celkovými výdaji 891 milionů korun. Ve skutečnosti ale nakonec dosáhly hodnoty pouze 688,3 milionů.

Z plánovaných 73 investičních akcí bylo dokončeno 47. Dalších 19 bylo rozpracováno a zařazeno do rozpočtu roku 2020.
„Mezi nejvýznamnější investiční akce uplynulého roku jistě patří stavba podzemního parkoviště pod Smetanovou nákupní galerií, oprava dvanácti bytů v lokalitě Pod Žamboškou, další etapa rekonstrukce zimního stadionu či revitalizace místní části Luh. Započali jsme také s opravami páteřních cest v sídlištích Rokytnice a Sychrov a rekonstruovali hned několika dětských hřišť. Ve čtyřech místních základních školách jsme pak proinvestovali v rámci projektu Řemeslo má budoucnost téměř 63 milionů korun,“ vyjmenoval starosta Jiří Růžička.

Hospodaření města Vsetín za rok 2019 bylo přezkoumáno auditorskou společností, která nezjistila chyby či jiné nedostatky, ani žádnou rizikovou oblast.   
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Vsetín
Ilustrační foto: Archiv KNZ