Město Vsetín aktualizuje bytové pořadníky

13.10.2020 12:03

VSETÍN – Žadatelé o obecní byt či byt zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou), kteří jsou zapsáni v takzvaném bytovém pořadníku, mají povinnost nahlásit do konce října, zda v něm mají zájem být vedeni i nadále, a rovněž aktualizovat osobní údaje.
„Město Vsetín disponuje dvěma bytovými pořadníky. Jeden pro byty zvláštního určení, ve kterých jsou momentálně zapsáni celkem 202 žadatelé, a druhý pro obecní byty, kde je zapsáno 170 zájemců,“ uvedla tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.  
Odbor sociálních věcí každoročně v tomto období aktualizuje pořadníky na další pololetí a osobní údaje o žadatelích. „Často se stává, že dojde například ke zhoršení zdravotního stavu žadatele, ale pokud tuto změnu neohlásí, nelze ji zohlednit v bodovém hodnocení. Pokud tyto informace máme, můžeme v pořadníku posunout nahoru například ty žadatele, kteří akutně potřebují byt s pečovatelskou službou,“ vysvětlila místostarostka Simona Hlaváčová.
„Každý žadatel o obecní byt má do 30. října povinnost sdělit odboru sociálních věcí městského úřadu, zda na podané žádosti nadále trvá. Pokud tak neučiní, je postupováno dle platných pravidel tak, že již není do aktualizovaného pořadníku zařazen,“ upozornila vedoucí oddělení bydlení a služeb odboru sociálních věcí radnice Martina Ďulíková s tím, že aktualizované pořadníky pro nadcházející pololetí bude schvalovat rada města.

Vlastimil Langer
Zdroj: Měú Vsetín
Ilustrační foto: Archiv KNZ