Město Uherské Hradiště pořizuje nový územní plán

23.07.2020 10:59

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště uspělo v žádosti o dotaci a zpracovává nový územní plán. Důvodem jeho potřebnosti je neustálý vývoj území a životních podmínek. „Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů na jeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště. Pořídit územní plán rovněž vyplývá ze zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Na území města Uherské Hradiště existuje v současné době územní plán schválený v roce 2011. Vzhledem k počtu a rozsahu navrhovaných změn bylo usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště v červnu 2016 schváleno Zadání nového územního plánu. Ovšem důvody pro nový územní plán však vyplývají i z dalších, objektivních veřejných zájmů, jako např. nově vymezených limitů ve využití území, dále aktualizace systémů protipovodňové ochrany, změny v systémech veřejné technické a dopravní infrastruktury, environmentální témata jako slabý pilíř životního prostředí v udržitelném rozvoji, vazby na sousední města spoluvytvářející aglomeraci, zesilující se suburbanizační tendence, nové schválené zásady územního rozvoje apod. Město Uherské Hradiště musí reagovat na „nové výzvy“, který přináší dynamický ekonomický a sociální rozvoj města od stávajícího územního plánu a které nový územní plán bude reflektovat.

„Velmi důležitá je rovněž úzká spojitost se strategickými dokumenty, především tzv. Strategickým plánem rozvoje města (na období 2007 - 2020), který byl aktualizován v roce 2012, založen na vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s velkým důrazem na oblast životního prostředí a zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, neziskových organizací a podnikatelských subjektů ve městě,“ sdělil tiskový mluvčí.

Územní plán konkretizuje obecnější strategické vize města, čímž nutně dochází jak k jejich zpřesnění, tak stanovení priorit v případě kolize více zájmů. Město Uherské Hradiště se navíc nachází v záplavovém území.

Pořizovaný nový územní plán města Uherské Hradiště je podpořen z fondů EU, konkrétně prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, kam město úspěšně zažádalo o dotaci. Rozpočet projektu vzešel z veřejné soutěže na 986 tisíc Kč, přičemž právě díky uvedené dotaci bude podíl města z této částky činit pouze 10 procent.

Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Uherské Hradiště

Ilustrační foto: Archiv KNZ