Město Rožnov získalo dotaci na stavbu kulturního centra v hodnotě 50 milionů

28.04.2020 07:47

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Město Rožnov pod Radhoštěm v pátek 24. dubna odpoledne obdrželo pozitivní zprávu. Na stavbu kulturního centra získalo dotaci na pasivní standard budovy ve výši 50 milionů korun včetně DPH.

„Moderní veřejná stavba bude splňovat nejvyšší energetické nároky a půjde příkladem ostatním. Momentálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka na dodavatele stavby kulturního centra, jejíž vyhodnocení proběhne na konci května,“ informovala tisková mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

 „Na tuto zprávu jsme čekali opravdu dlouho. Od zprostředkovatele jsme se dozvěděli, že jako město jsme získali dotaci na pasivní standard budovy ve výši 50 milionů včetně DPH. Je to další kousek do mozaiky, kterou postupně skládáme. Finálním cílem je postavení kulturního centra. Chci poděkovat všem lidem, kteří se na žádosti o získání dotace podíleli za jejich vynaložené úsilí a investovaný čas,“ řekl starosta města Radim Holiš. 
Momentálně probíhá soutěž tzv. nadlimitní veřejné zakázky na zhotovitele stavby kulturního centra. Specifická stavba, která bude zahrnovat kombinaci dřevostavby a divadelní technologie, si žádá nejvyšší kvalitu. Zároveň je však nutné zohlednit i nejlepší cenu. Předpokládaná cena díla je 203 milionů Kč včetně DPH. Vyhodnocení zakázky bude probíhat na přelomu měsíce květen a červen. „Zastupitelstvo města bude svoláno na 30. června a do té doby budeme mít zpracovány veškeré materiály tak, abychom byli připraveni na rozhodnutí zastupitelstva města,“ dodal starosta Holiš.

Stavba je plánována na 16 měsíců, předpoklad zahájení je 1. července.
 „Již před pěti lety jsme začali plánovat stavbu kulturního centra a měli jsme za úkol hledat dotace na jeho výstavbu. Dotace na pasivní standard budovy byla prakticky jediná, která mohla přinést větší objem peněz. Bylo mnoho odpůrců proti budování kulturního centra v pasivním energetickém standardu. Jsem moc rád, že jsme neuhnuli a pokračovali tímto směrem. Nyní nám 50 milionů Kč pomůže pokrýt náklady stavby a zároveň budeme mít ve městě moderní veřejnou stavbu, která navíc půjde příkladem ostatním v plnění energetických nároků. Je to opravdu výborná práce celého týmu,“ doplnil místostarosta Jan Kučera.
Vlastimil Langer
Zdroj: MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Ilustrační foto: Archiv KNZ