Kroměříž přispěje na provoz nocležny pro muže bez domova

12.10.2019 13:09

KROMĚŘÍŽ - Kroměřížská radnice poskytne obecně prospěšné společnosti Astras dotaci na zajištění nouzového přenocování pro osoby bez přístřeší – nocležny pro muže. „Rada schválila dotaci 20 tisíc korun na listopad a prosinec letošního roku. Do rozpočtu na příští rok pak bude zařazena částka 30tisíc korun na měsíce leden až březen 2020,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.

Nocležna bude fungovat od listopadu do března, kdy noční teploty mohou klesat pod bod mrazu. „Služba bude poskytovat krátkodobé či nouzové přespání mužům, kteří nemohou využívat azylový dům pro muže, například z kapacitních důvodů. Cílem je předejít vážné újmě na zdraví či životě u osob, které jsou bez přístřeší a nemají zajištěno žádné ubytování,“ upozornil vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal.

Nocležna nabídne čtyři lůžka a hygienické zázemí v prostorách azylového domu pro muže v Purkyňově ulici. Pokud by kapacita nestačila, další lidé bez domova budou moci přečkat mrazivou noc v teple ve vstupních prostorách budovy.

Část minulé zimy, letos v únoru a v březnu, v Kroměříži tuto službu bezdomovcům nabízela obecně prospěšná společnost ADRA. Město se s ní dohodlo poté, co společnost Astras ukončila provoz nocležny. „Jsem rád, že na nadcházející zimu jsme se dokázali domluvit a že díky společnosti Astras budou mít muži bez přístřeší důstojné podmínky k tomu, aby mrazivé zimní noci přečkali,“ uzavřel místostarosta Peštuka.
Vlastimil Langer
Foto: www.mesto-kromeriz.cz