Město přispěje na opravy domů v památkové zóně

14.02.2017 08:59

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Majitelé nemovitostí spadajících do Městské památkové zóny Valašské Klobouky mohou při opravách a rekonstrukcích žádat město o poskytnutí účelového příspěvku až ve výši pět tisíc korun. „Jeho smyslem je částečně pokrýt zvýšenou úhradu nákladů, které s sebou stavební a rekonstrukční práce v lokalitách památkové zóny nesou. Za dosavadní dvouleté trvání využilo dotačního programu 18 žadatelů, kteří celkem čerpali 90 tisíc korun. Pro rok 2017 je v rozpočtu města připraveno padesát tisíc,“ řekla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Město Valašské Klobouky chce majitele podpořit v jejich snahách o zlepšení vzhledu domů, které náleží do městské památkové zóny. Protože rekonstrukce nemovitosti právě v památkové oblasti znamená větší finanční zátěž kvůli nutnosti volit přípustné a často i dražší materiály a stavební postupy, umožňuje město už třetím rokem čerpání účelového příspěvku,“ vysvětlil místostarosta Martin Janík.
„Příspěvek je možné získat například na zlepšení a úpravy fasád, střech, klempířských prvků, ale taktéž na výměny oken, dveří nebo vrat. Zahrnout je také možné dláždění přístupových ploch vhodným materiálem, stejně jako rekonstrukce plotů, které k nemovitosti patří,“ sdělil Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče. Maximální výše příspěvku činí 30% celkových nákladů opravy či rekonstrukce, nejvýše však 5 tisíc korun. Jeden žadatel může v daném kalendářním roce čerpat jeden příspěvek na jednu nemovitost.
Písemné žádosti je třeba doručit Městskému úřadu Valašské Klobouky do 31. května.
Vlastimil Langer
Městská památková zóna. Foto: www.valasskeklobouky.cz