Město pracuje na novém Komunitním plánu sociálních služeb

31.01.2018 09:04

VSETÍN - Město Vsetín společně s dalšími 31 okolními obcemi zahájilo od počátku tohoto roku přípravu aktualizovaného Komunitního plánu sociálních služeb a péče. Cílem celého projektu je dosáhnout optimálního pokrytí celého území Vsetínska sociálními službami v dostatečné kapacitě i kvalitě. Na tvorbu plánu získalo město Vsetín dotaci ve výši 1,58 milionu korun, z vlastní pokladny na něj uvolní pouze necelých 80 tisíc korun.

Komunitní plán sociálních služeb měl již Vsetín v uplynulých letech zpracován. Nyní tedy dojde k jeho revizi a aktualizaci. Nově se do jeho příprav zapojí i tři mikroregiony Vsetínska, tedy celkem 31 obcí a samotné město Vsetín. „Na aktualizaci a tvorbu nového plánu jsme získali 1,58 milionu korun. Na jeho vzniku se budou podílet pracovní skupiny složené ze zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů,“ uvedla vsetínská místostarostka Simona Hlaváčová s tím, že základem nového plánu bude analýza stávající sociální situace, na niž by mělo navazovat správné nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče. „Cílem je optimální nastavení sítě sociálních služeb pro čtyři cílové skupiny, a to seniory, rodiny s dětmi, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí Anna Blechová.

Město Vsetín, jako koordinátor projektu bude také spolupracovat s Krajským úřadem Zlínského kraje na tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, do něhož budou informace ze „vsetínského“ komunitního plánu zařazeny.

Výsledkem projektu by měl být komunitní plán, který bude obsahovat tři plány mikroregionů, Horního Vsacka, Středního Vsetínska a Hornolidečska a jeden plán pro město Vsetín.  Výstupem bude nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb a informační leták „Síť pomoci v ORP Vsetín“. Vše by mělo být hotovo do konce roku 2019.

Jiří Žůrek
Ilustrační foto: Archiv KNZ