Město podpoří obnovu pěti historických domů

24.10.2020 07:39

VSETÍN – Celkem 530 tisíc korun rozdělili zastupitelé pěti žadatelům, kteří se ucházeli o dotaci z programu pro obnovu staveb. Je to o 130 tisíc více, než bylo v programu alokováno.

„V rozpočtu města Vsetín pro rok 2020 byla pro zmíněný dotační program vyčleněna částka 400 tisíc korun. V prvním vyhlášeném kole jsme přijali jedinou žádost o příspěvek a jejímu předkladateli přidělili částku 23 tisíc korun. Žadatel ale nakonec od čerpání dotace ustoupil,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že vedení města chtělo opět pobídnout majitele domů v centru, aby své budovy udržovali v dobrém stavu, a tak se rozhodlo vyhlásit druhé kolo programu.
„Do něj předložilo žádost šest subjektů, z nichž jeden nesplnil potřebné náležitosti a byl vyřazen. Uznatelné požadavky zbylých pěti subjektů se vyšplhaly na celkově 530 tisíc korun,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Zastupitelé se rozhodli vyhovět jim v plné výši, ačkoliv souhrn žádostí převýšil alokovanou částku v programu o 130 tisíc korun. Zvýšený objem pokryjeme z finančních prostředků původně vyčleněných do Programu podpory podnikatelů za nouzového stavu, kde bylo z částky dvou milionů korun vyčerpáno pouze něco přes půl milionu,“ upřesnil rozhodnutí zastupitelů starosta Růžička.

Cílem programu pro obnovu staveb je podpořit údržbu jak nemovitých kulturních památek a staveb na území jejich ochranných pásem, tak staveb bez památkové ochrany, které jsou součástí zástavby města a dotvářejí a doplňují původní historickou zástavbu a prezentují se ve veřejném prostoru. 

„Žadatelem může být fyzická i právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vybrané části města, konkrétně na Dolním náměstí, Horním městě včetně Palackého ulice a Smetanově ulici. Podporovány jsou například opravy fasád, zateplení, nátěry, výměna výplní otvorů a restaurování kulturních památek nebo jejich částí,“ vysvětlila tisková mluvčí.

Letos  byly na základě rozhodnutí zastupitelů podpořeny tyto investice:
oprava fasády, výměna oken a rekonzervace sgrafitové výzdoby domu č. p. 339 na Dolním náměstí,
výměna oken a dveří domu č. p. 12 na Horním náměstí,
výměna oken v přízemí hotelu Pančava č. p. 323 na Svárově,
výměna výkladců a prosklené stěny se vstupními dveřmi v parteru domu č. p. 1040 na Svárově,
oprava fasády, soklů a luxferů uliční části domu č. p. 1533 na Smetanově ulici. 

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín