Město podpoří kulturu, sport, vzdělávání, životní prostředí i sociální oblast

12.02.2017 13:03

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Kulturní, sportovní i sociální aktivity podpořilo Valašské Meziříčí v rámci grantů a přímé podpory. „Radnice rozdala okolo 11,6 milionu korun. Do kulturní oblasti putuje ve formě grantů 310 tisíc korun a z přímé podpory 620 tisíc. Sport dostal 200 tisíc na reprezentaci a dalších 100 tisíc na sportovní akce. Mládežnický sport byl podpořen částkou 3,5 milionu korun. Volnočasové aktivity a zájmová činnost získala 150 tisíc, na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů šlo 40 tisíc. Ve formě přímé podpory v oblasti sociálních a zdravotních služeb bylo poskytnuto přes 6,7 milionů korun,“ informovala mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.  

Kultura

Na kulturní aktivity a akce konané v letošním roce zastupitelé ve formě grantů uvolnili 310 tisíc. Podpořeno bylo například vydání publikace Valašskomeziříčské kalendária, Jonáškovo zábavné odpoledne, Dny umění nevidomých, činnost loutkového oddílu Pimprlata a mnoho dalších akcí. Dalších 620 tisíc korun putuje pěti organizacím ve formě přímé podpory. Finanční příspěvek obdrží například Muzeum regionu Valašsko, Základní umělecká škola B-Art nebo Cimbálová asociace České republiky.

Sport

Valašské Meziříčí v rámci přímé podpory sportu poskytne dotaci 22 sportovním organizacím. Celkem si rozdělí 3,5 milionu korun. Město zároveň podpořilo i sportovní aktivity seniorů částkou 50 tisíc korun. Do sportu byly rozděleny další peníze. Tělovýchovná jednota, Akademie karate nebo Bike pro racing a další sportovci dostali z podprogramu Reprezentace celkem 200 tisíc. Volnočasové aktivity a zájmová činnost byla podpořena formou grantu, a to ve výši 150 tisíc. Tělocvičná jednota Sokol obdržela 40 tisíc, Turistický oddíl mládeže Zlaté šípy byl také podpořen částkou 40 tisíc. Komunitnímu a vzdělávacímu centru Emcéčko se podařilo získat 15 tisíc. Na sportovní akce bylo uvolněno celkem 100 tisíc. Podpořena byla například Stavařská tisícovka, ValMez Cup 2017, Závod horských kol nebo Župní přebor všestrannosti.

Životní prostředí a ekologie

Celkovou částkou 50 tisíc korun podpoří v prvním kole letos město Valašské Meziříčí ekologické aktivity na svém území. Peníze dostane meziříčský svaz ochránců přírody na výukové programy pro děti a mládež, Zlaté šípy na projekt Ptačí zpěv a spolek Rosička na tisk časopisu.

Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví                          

Zastupitelé schválili poskytnutí přímé podpory ve výši přes 6,7 milionu korun a grantů ve výši 138 tisíc na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Přímou podporu si rozdělí celkem deset organizací. Peníze ve formě grantů si rozdělí dvě  organizace - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Poradenské centrum pro sluchově postižené.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskemezirici.cz