Město opravilo dvě ulice Radovy a Příkrá v Míkovicích

07.07.2020 12:34

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Havarijní stav dvou na sebe navazujících ulic v Uherském Hradišti – Míkovicích si vyžádal jejich kompletní rekonstrukci.
„Do oprav za 13,3 milionů se město pustilo v září loňského roku, práce byly dokončeny v červnu. Obyvatelům přinesly komplexní rekonstrukci kanalizace, nový povrch vozovky, ale i zlepšený stav chodníků a nové veřejné osvětlení,“ informoval tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

V rámci rekonstrukce ulic Radovy a Příkrá byl nahrazen původní nevyhovující asfaltový povrch novým, včetně konstrukčních vrstev. Celková délka úpravy činila 336 m. V souvislosti s rekonstrukcí komunikace byl dále zrekonstruován chodník vedoucí ke kapli sv. Anežky České, došlo k napojení jednotlivých sjezdů a přístupů k přilehlým nemovitostem i k novému odvodnění rekonstruovaných komunikací a vybudování veřejného osvětlení. Dále byla provedena rekonstrukce kanalizačního řadu na obou ulicích, kdy bylo položeno nové potrubí a přepojeny stávající kanalizační přípojky. Celková délka zrekonstruované kanalizace činila 343,6 m.

„Obyvatelé Radovy a Příkré na nepříznivý stav obou ulic poukazovali dlouho. Jsem rád, že jsme jim mohli vyhovět, a také, že jsme zásadní díl prací stihli před koronavirovou krizí. Vloni na podzim jsme v Míkovicích zlepšili prostředí také v centrální části kolem autobusové zastávky. V jiných částech města jsme nedávno zrekonstruovali prostory na sídlišti 28. října, ulici Před Branou v Jarošově nebo prostranství před mařatickým hřbitovem,“ připomněl starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště v investičních akcích dále pokračuje, i když kartami značně zamíchaly ekonomické dopady epidemie koronaviru.  „V srpnu dokončíme rekonstrukci sportovního areálu na Mojmíru, pokračujeme v rekonstrukci ulici Pod Lipkami a Za Kovárnou v Sadech, o prázdninách zmodernizujeme dvě učebny na ZŠ Sportovní a jsme připraveni spustit investiční akci odkanalizování části třídy Maršála Malinovského. Do konce roku by také měla vzniknout zastávka pro autobusy MHD u Smetanových sadů,“ vyjmenoval některé z investičních akcí místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Uherské Hradiště