Město opraví a prodlouží ulici Za Kovárnou v Sadech

21.04.2020 07:43

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Opravy komunikace, chodníků i veřejného osvětlení včetně prodloužení ulice chystá město v ulici Za Kovárnou v Sadech. Rekonstrukce začne v květnu.

„Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a o prodloužení komunikace včetně inženýrských sítí. Délka stávající komunikace je 146 metrů, část ulice v napojení na ulici Solnou je v délce 30 metrů, prodloužení komunikace bude v délce 41 metrů a šířka komunikace je pět metrů. Na konci ulice bude točna krytá zámkovou dlažbou. Chodník je v napojení na ulici Po Lipkami a jednostranný chodník je v části napojení ulice Za Kovárnou na ulici Solnou, v celé délce ulice není chodník plánován,“ popsal tiskový mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. 

Součástí stavby je i rekonstrukce veřejného osvětlení. V I. etapě budou provedeny rozvody do chráničky a ve druhé etapě osazeny sloupy včetně svítidel. Důvodem je přeložka vzdušného vedení sítě E.ON do země. E.ON rovněž v druhé etapě na své náklady odstraní stávající sloupy, do té doby bude naše veřejné osvětlení na sloupech E.ONu. Bude se opravovat rovněž křižovatka v napojení ulice Za Kovárnou na ulici Pod Lipkami.

„První etapa stavebních prací s celkovým objemem takřka 8,8 milionu korun by měla začít 4. května a potrvá až do poloviny listopadu,“ sdělil tiskový mluvčí.

Druhá etapa, ve které se uskuteční osazení nového veřejného osvětlení, se uskuteční v následujícím roce. Ulice Za Kovárnou vyžaduje rekonstrukci už delší dobu, je tam nezpevněná komunikace a obecně je ulice vysoce nekomfortní. 
„Jedná se o menší uličku, ale ta je dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Opravu jsme občanům dlouho slibovali, proto jsem rád, že letos konečně můžeme navázat na loňskou rekonstrukci kanalizace a ulici uvést do perfektního stavu,“ vyjádřil se místostarosta města Jaroslav Zatloukal. 
Vlastimil Langer

Zdroj a foto: MěÚ Uherské Hradiště